Комуникация и медии

Евроинс Иншурънс Груп се раздели с участието си в застрахователните компании в Русия и Беларус

Публикация от: 30.12.2022

София, 30 декември 2022 г. - Евроинс Иншурънс Груп (ЕИГ), част от Еврохолд България, подписа договор за продажбата на дъщерното си дружество в Беларус и притежавания от групата дял в компания в Русия. Новият собственик на двете дружества е руска компания. 

От следващата година ЕИГ вече няма да консолидира резултатите им в своя отчет. ЕИГ притежаваше 100% от капитала на дружеството в Беларус и 48.61% от това в Русия. Бизнесът на ЕИГ в двете държави формира под 1% от приходите на застрахователната група за 2022 г. 

“Продажбата на дяловете в двете компании е част от стратегията ни за фокусиране само върху ключови пазари с добри перспективи за растеж”, коментира Кирил Бошов, председател на управителния съвет на Еврохолд. 

ЕИГ запазва непроменени участията си в застрахователни компании в останалите държави от региона, в които развива дейност - Украйна и Грузия.