Комуникация и медии

ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП УВЕЛИЧАВА КАПИТАЛА НА РУМЪНСКАТА СИ ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ

ЕВРОИНС РУМЪНИЯ завършва успешно първия етап от процедурата по увеличение на капитала, съгласно решение на Общото събрание на акционерите от м. април 2014 година.  Основният собственик  ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП (ЕИГ) направи дължимата вноска, съответстваща на притежавания дял акции в румънската застрахователна компания. На настоящия етап, капиталът на ЕВРОИНС РУМЪНИЯ се увеличава с 50 милиона леи (11.3 милиона евро), а до края на годината, новият капитал ще достигне 100 милиона леи (22.7 милиона евро).

Това е осмото увеличение на капитала, откакто дружеството е собственост на ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП. За периода от придобиването през 2007 година до днес, инвестициите на ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП в Евроинс Румъния надхвърлят 60 милиона евро, с което компанията се нарежда в топ пет на най-големите инвеститори на румънския застрахователен пазар.  


ЕИГ е сред най-големите застрахователни групи в региона на ЦИЕ. Групата притежава застрахователни компании в четири страни от региона на ЦИЕ. За дружеството работят 1500 служители, които обслужват над 1 милион клиенти. Компанията продължава политиката си на експанзия, като само през миналата година подписа споразумения за придобиване на застрахователните портфейли на QBE и Интерамерикан в България и Румъния, възлизащи на обща стойност над 20 милиона евро.