Комуникация и медии

ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП получи разрешение да придобие украинската HDI Strakhuvannya

ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП (ЕИГ) получи разрешение да придобие HDI Strakhuvannya. На 29 юли украинската Комисия за държавна регулация на финансовите пазари даде одобрението си за сделката. Предстои прехвърлянето на акциите. Продавач на HDI Strakhuvannya e базираната в Хановер група TALANX Intertnational. 

Към края на 2015 г. украинското дружество има брутен премиен приход в размер на 13.4 млн. евро и нетна печалба от 327 хил. евро. Собственият капитал е 4.1 млн.  евро. Общо работещите в компанията са 158 души към края на миналата година.
 
HDI Strakhuvannya вече е под управлението на ЕИГ, след като по предложение на българския купувач за нов Председател на управителния съвет (УС) е избран д.и.н. Александър Волков. Той има повече от 12 години опит в застраховането в Украйна и преди да се присъедини към екипа е заемал ръководна длъжност в поделението на Uniqa в страната. 

Заместник-председател на управителния съвет ще бъде Янко Николов, по предложение на ЕИГ. До края на 2015 г. той беше изпълнителен директор на ЕВРОИНС Македония. 

Сделката в Украйна идва след като EИГ вече придоби българския бизнес на Talanx International – компанията ХДИ Застраховане. 

„След придобиването на HDI Strakhuvannya ЕИГ вече ще е представена на пет застрахователни пазара с общо над 100 млн. потребители. С това ще затвърдим позицията си на една от водещите застрахователни групи в региона“, коментира Кирил Бошов, главен изпълнителен директор на ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП. 


***
За ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП
ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП (ЕИГ) е една от най-големите независими застрахователни групи в Централна и Югоизточна Европа. Компанията е фокусирана в предлагането на пълен набор застрахователни продукти  в областите: общо, здравно и животозастраховане. Базираната в София група оперира  в 7 европейски държави, има над 7% пазарен дял в България, Румъния и Македония, а от 2014 г стартира дейност  и на територията на Гърция. Групата има над 2 млн. клиенти, 1 400 служители  и годишни приходи над 250 млн.евро. 
ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП е дъщерно дружество на ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ – водеща публична компания, чийто акции се търгуват на Българската фондова борса (БФБ) и Варшавската фондова борса (WSE). "Еврохолд България"  оперира в Централна и Югоизточна Европа с фокус  върху небанковите финансови услуги и управлението на активи. 
www.eig.bg   www.eurohold.bg