Комуникация и медии

ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП внесе пълния размер от увеличението на капитала на ЕВРОИНС Румъния

ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП внесе пълния размер от  200 милиона леи за увеличението на капитала на ЕВРОИНС Румъния, съгласно взетото решение от общото събрание на румънската застрахователната компания. 

Средствата за увеличението на капитала на ЕВРОИНС Румъния са осигурени от наскоро извършеното увеличение на капитала на ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП със 195.6 милиона лева, което беше вписано в Търговския регистър на 01.04.2016 г. Към днешна дата от увеличението на капитала на ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП ефективно са платени 92.6 милиона лева. 
  
ЕИГ увеличи капитала си със 195.6 милиона лева с решение на общо събрание на акционерите на 19 ноември 2015 г. Целта на емисията беше да се осигурят средства за финансиране на експанзията на холдинга и за подкрепа на неговите дъщерни компании в региона. През последните две години ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП придоби последователно Интерамерикан, застрахователния бизнес на холандската Amchea в България, бизнеса на QBE в България и Румъния, както и дейността на ХДИ Застраховане в България.  

***
За ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП
"Евроинс Иншурънс Груп" (ЕИГ) е една от най-големите независими застрахователни групи в Централна и Югоизточна Европа. Компанията е фокусирана в предлагането на пълен набор застрахователни продукти  в областите общо, здравно и животозастраховане. Базираната в София група оперира  в 7 европейски държави, има над 7% пазарен дял в България, Румъния и Македония, а  от 2014 г стартира дейност  и на територията на Гърция. Групата има над 2 млн. клиенти, 1 400 служители  и годишни приходи над 250 млн.евро .
"Евроинс Иншурънс Груп" е дъщерно дружество на "Еврохолд България" – водеща публична компания, чийто акции се търгуват на БФБ и WSE. "Еврохолд България"  оперира в Централна и Югоизточна Европа с фокус  върху небанковите финансови услуги и управлението на активи. 
www.eig.bg   www.eurohold.bg