Комуникация и медии

ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП увеличи капитала си с над 80 млн. евро

Компанията финализира сделката за придобиването на ХДИ България

Една от водещите застрахователни групи в Централна и Югозточна Европа – ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП (ЕИГ), реализира успешно плановете си за увеличение на капитала. 

В съответствие с решението на общото събрание на акционерите на ЕИГ на 19 ноември за повишаване на капитала със 100 млн. евро, на 29 декември мажоритарният собственик на компанията – ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ, записа своя дял от увеличението, равняващ се на 82,14 млн. евро от новите акции. Останалите 17.88 млн. евро от емисията трябва да бъдат записани от другия акционер - люксембургската компания БАЗИЛДОН ХОЛДИНГ, част от водещата компания за дялови инвестиции в Югоизточна Европа GLOBAL FINANCE. При условие, че БАЗИЛДОН ХОЛДИНГ не внесе вноската си в срок, ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ ще запише и останалите акции до пълния размер на гласуваното увеличение.
  
"Средствата от увеличението на капитала на ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП ще бъдат използвани за подкрепа на дъщерните застрахователни компании, както и за финансиране на експанзията на холдинга", обясни изпълнителният директор на дружеството Кирил Бошов.

 "В тази връзка, също на 29 декември, застрахователният холдинг преведе средства за увеличение на капитала на подразделението си в Румъния, с което изпълни решението на общото събрание на акционерите на дружеството от 8 октомври", уточни Бошов.
 
ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП следва успешно стратегията си за разширяване на пазарното си присъствие в Югоизточна Европа чрез придобивания. На 28 декември застрахователният холдинг финализира сделката за ХДИ България, в резултат на което придоби от германската Таланкс Интернешънъл 94% от акциите на българското дружество. Към октомври пазарният дял на Евроинс и ХДИ Застраховане в общото застраховане в България е 8.7%, а комбинираните им активи достигат близо 150 млн. лв.

ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП регистрира 43% ръст на годишна база на премийния си приход през ноември до 18.1 млн. евро. За първите единадесет месеца на 2015 г. приходите на компанията се увеличиха с близо 50% спрямо същия период на предходната година до 206.6 млн. евро.  
     
***

За Евроинс Иншурънс Груп и Еврохолд България
"Евроинс Иншурънс Груп" е една от най-големите независими застрахователни групи в Централна и Югоизточна Европа. Компанията оперира в седем страни в региона, има приблизително 7% пазарен дял в България, Румъния и Македония и над 1 200 служители. "Евроинс Иншурънс Груп" е дъщерно дружество на "Еврохолд България" – водеща българска компания, която оперира в Централна и Югоизточна Европа, с фокус върху върху небанковите финансови услуги и управлението на активи.  
www.eurohold.bg