Комуникация и медии

Евроинс Иншурънс Груп подсилва управлението си с нови мениджъри и борд

София, 21 декември 2023 г. - Една от водещите застрахователни групи в Югоизточна Европа - Евроинс Иншурънс Груп (ЕИГ), част от Еврохолд България, избра нов съвет на директорите в състав: Асен Христов, Кремена Патева, Тодор Данаилов и Ирена Лалова. Асен Христов е председател на борда, a Кремена Патева и Тодор Данаилов са определени за изпълнителни директори. Промяната е вписана в Търговския регистър. В ръководството на групата влизат още Иван Костов, финансов директор, Калоян Димитров, ръководител “Управление на риска” и Вангел Спиров, ръководител на звено „Съответствие“. 

Асен Христов е председател на борда на ЕИГ, както и на надзорния съвет на Еврохолд България, водеща енергийна и финансова група в Източна и Югоизточна Европа, собственик и на една от големите електроенергийни групи в България - Електрохолд. Той има над 30 години опит като ръководител. Магистър е по физика от СУ “Св. Климент Охридски” и има специализация по мениджмънт в Open University - Лондон. 

Кремена Патева, един от двамата нови изпълнителни директори, е заемала различни ръководни позиции в ЕИГ. Работи повече от 14 години в застрахователния сектор, а от 2016 г. е директор “Управление на риска” в холдинга. На тази позиция тя отговаря за привеждането в съответствие на всички системи и процеси на ЕИГ към изискванията на европейската директива “Платежоспособност 2” (Solvency II). Кремена Патева е бакалавър по Математика и магистър по Бизнес администрация и мениджмънт от Техническия университет в София. 

Другият изпълнителен директор на ЕИГ - Тодор Данаилов, е с повече от 20 години мениджърски опит в застрахователния сектор. Той е магистър по актюерски науки от Стопанска академия “Д.А. Ценов” - Свищов. От създаването на ЕИГ през 2007 г. управлява презастрахователния бизнес на групата. Данаилов ръководи и навлизането на Евроинс на пазара в Испания, което е първото стъпване на българска компания в Западна Европа по силата на Директивата за свободно предоставяне на услуги в ЕС. От 2007 до 2011 г. е член на управителния съвет на Националното бюро на българските автомобилни застрахователи. 

Ирена Лалова ще управлява юридическия отдел и правните операции на ЕИГ. Тя има 17 години опит в застраховането и започва кариерата си в Евроинс България, като последователно заема длъжностите на правен консултант и директор на правната дирекция, а в периода 2019-2023 г. е независими член на борда на българското подразделение на групата - ЗД Евроинс АД (Евроинс България). Специализирала е гражданско, търговско и административно право. 

Финансовият директор Иван Костов се присъединява към екипа на ЕИГ с повече от 13 години опит в областта на финансите и банковото дело. Има опит в сливанията и придобиванията, финтех сектора и структурирането на дългове. Работил е като ръководител “Технически бизнес анализи” на водеща компания за разработка на софтуер и CRM системи за финансови институции, а преди това е ръководител и консултант във водеща счетоводна компания. От 2016 до 2019 г. е директор “Одобрение на корпоративни кредити” в една от големите търговски банки в България. Магистър е по Математическо моделиране в икономиката и по Финанси и банково дело от СУ “Св. Климент Охридски”. 

Новият ръководител “Управление на риска” Калоян Димитров се присъединява към екипа на ЕИГ през тази година. Преди това е мениджър “Управление на модели за кредитен риск” в една от двете най-големи банки в България. Има опит на експертни и управленски позиции в два от водещите одитора. Калоян Димитров е бакалавър по “Бизнес администрация и управление от Universidad Autónoma de Madrid, както и специализация по банкови и финансови регулации от University of Navarra. 

Ръководителят “Съответствие” в ЕИГ Вангел Спиров е магистър по право от СУ “Св. Климент Охридски” и е специализирал търговско, облигационно и банково право в Хамбургския университет и Dresdner bank в Германия. Започва кариерата си през 2001 г. и преминава през различни ръководни нива в правните отделни на водещи търговски банки. 

Новият борд и мениджмънтът на ЕИГ ще продължат усилията по реализиране на стратегическите цели на холдинга - подобряване на рентабилността на дружествата от групата, създаване на гъвкава управленска структура на ЕИГ и в индивидуалните дружества и преструктуриране на ключовите дейности на Евроинс България.