Комуникация и медии

“Евроинс Иншурънс Груп” ЕАД записа 1 753 542 акции от увеличението на капитала на “ЗД Евроинс” АД

В рамките на процедурата по увеличение на капитала на “ЗД Евроинс”АД, мажоритарният акционер – “Евроинс Иншурънс Груп” ЕАД (ЕИГ) записа максимално допустимия съгласно закона брой акции от новата емисия от увеличението на капитала, въз основа на притежаваните от ЕИГ права, при съотношение между издадените права и новите акции 4 към 1.

“Евроинс Иншурънс Груп” ЕАД записа 1 753 542 акции от увеличението на капитала, като в първия ден за търговия на правата на борсата – 22 декември, внесе пълния размер на емисионната стойност на записаните акции - 7 014 168 лева - по набирателната сметка в Банка Пиреос България и записа 70, 14% от предложените акции.

Съгласно условията на подписката, публичното предлагане се счита за успешно при записване на минимум 50 % от новата емисия акции, което условие фактически вече е изпълнено.