Комуникация и медии

"Евроинс Иншурънс Груп" ще развива бизнеса си в Гърция със собствен клон

Компанията очаква 15 млн. евро приходи от гръцкия си бизнес за 2016 г.

Във връзка с решение на гръцката централна банка от 21 юни 2016 г., с което не се одобрява придобиването на животозастрахователната компания Crédit Agricole Life от "Евроинс Иншурънс Груп" (ЕИГ), българската застрахователна група реши да продължи да разраства бизнеса си в Гърция самостоятелно. Застрахователният холдинг планира да отвори собствен клон в страната. По отношение на планирания вече финансов ресурс за придобивания в Гърция, ЕИГ ще го насочи към други потенциални сделки в Централна и Югоизточна Европа като част от стратегията за превръщането на компанията във водеща застрахователна в региона. 

Гръцката централна банка аргументира решението си за сделката с Crédit Agricole Life със следните основни мотиви:
1. Все още неприключилата програма на румънския финансов регулатор (ASF) относно „Евроинс Румъния“
2. Относително високия размер на придобиваната компания - Crédit Agricole Life, спрямо размера на купувача - "Евроинс Иншурънс Груп"  
3. Възможностите за подкрепа на придобиваната компания Crédit Agricole Life от страна настоящия й собственик (Credit Agricole France), са по-големи от тези на купувача - "Евроинс Иншурънс Груп"  

Във връзка с тези мотиви, "Евроинс Иншурънс Груп" прави следните две важни уточнения: 
1. Одобрената от румънския регулатор програма за "Евроинс Румъния" се изпълнява в срок по утвърден от надзора план и трябва да приключи до 26 ноември 2016 г.
2. За 2015 г. приходите на "Евроинс Иншурънс Груп" са 250 млн. евро. За 2015 г. приходите на Crédit Agricole Life са 21 млн. евро. Към април 2016 г. капиталът на "Евроинс Иншурънс Груп" е 250 млн. евро, а този на Crédit Agricole Life - 40 млн. евро. Към края 2015 г. броят на служителите на "Евроинс Иншурънс Груп" е 1400, а този на Crédit Agricole Life - 30.    

ЕИГ развива дейност на гръцкия пазар чрез партньора си Global Insurance от август 2014 г. За първото полугодие на 2016 г. холдингът реализира над 6 млн. евро  приходи от застраховки в Гърция. Очакванията за цялата 2016 г. са премийните приходи да достигнат 15 млн. евро. Към юни 2016 г. за "Евроинс Иншурънс Груп" в Гърция работят 20 служители, като екипът й ще продължи да се разраства. "Решението на Гръцката централна банка за сделката с Crédit Agricole Life по никакъв начин не променя плановете ни за развитие на бизнеса в Гърция. Бизнесът ни в страната се разраства динамично, а и холдингът е добре капитализиран, което ще ни позволи да растем органично. В същото време ще продължим да се оглеждаме за стратегически придобивания, които биха ни донесли ускорен растеж", коментира Кирил Бошов, изпълнителен директор на "Евроинс Иншурънс Груп". 

По отношение на чаканото одобрение за сделката по придобиването на украинския застраховател HDI Strakhuvannya от страна "Евроинс Иншурънс Груп"., финансовият надзор в Украйна е задал два формални уточняващи въпроса - относно автобиографията на член на съвета на директорите на застрахователния холдинг и относно участието на миноритарен акционер в капитала на дружеството. На тези два уточняващи въпроса вече е отговорено и компанията очаква положително становище на регулатора по сделката в кратък срок. Съгласно нормативната уредба в Украйна, всяко искане на местния регулатор за допълнителна информация по сделка за придобиване, е съпътствано от текущо решение, с което не се одобрява сделката. 

През първото тримесечие на годината ЕИГ увеличи капитала си със 195.6 млн. лв. до 483 млн. лв., което беше вписано в Търговския регистър в България на 01.04.2016 г. Основната цел на това увеличение беше да се осигури подкрепа за експанзията на бизнеса в Югоизточна Европа и за дейността на дъщерните дружества в региона. През последните няколко години ЕИГ придоби застрахователния бизнес на германската Talanx International в България – „ХДИ Застраховане", на холандската Achmea в България, които работеха с марка "Интерамерикан", както и на QBE в България и Румъния.       

За „Евроинс Иншурънс Груп” 
"Евроинс Иншурънс Груп" (ЕИГ) е една от най-големите независими застрахователни групи в Централна и Югоизточна Европа. Компанията е фокусирана в предлагането на пълен набор застрахователни продукти  в областите: общо, здравно и животозастраховане. Базираната в София група оперира  в 7 европейски държави, има над 7% пазарен дял в България, Румъния и Македония, а от 2014 г стартира дейност  и на територията на Гърция. Групата има над 2 млн. клиенти, 1 400 служители  и годишни приходи над 250 млн.евро. "Евроинс Иншурънс Груп" е дъщерно дружество на "Еврохолд България" – водеща публична компания, чийто акции се търгуват на Българската фондова борса (БФБ) и Варшавската фондова борса (WSE). "Еврохолд България"  оперира в Централна и Югоизточна Европа с фокус  върху небанковите финансови услуги и управлението на активи.
www.eig.bg   www.eurohold.bg