Комуникация и медии

„Евроинс“ придобива общозастрахователния портфейл на застрахователя на Пиреос банк в Румъния

„Евроинс Румъния“, част от една от водещите застрахователни групи в Югоизточна Европа - "Евроинс Иншурънс Груп" АД (ЕИГ), ще придобие портфейла с общозастрахователни полици на румънската ATE Insurance, собственост на най-голямата банка в Гърция - Пиреос банк. Двете страни подписаха споразумение на 19 януари 2017 г.

„Със сделката „Евроинс Румъния“ ще увеличи дела на немоторните застрахователни продукти в своя портфейл, което съответства на стратегическите цели на компанията за диверсификация на бизнеса. Придобиването на портфейла на ATE Insurance ще засили допълнително и позицията ни на румънския пазар“, коментира Михнеа Тобеску, изпълнителен директор на „Евроинс Румъния“.      

Сделката ще трябва да получи одобрението на регулаторните органи.   

През 2016 г. „Евроинс Румъния“ регистрира 21.8% ръст на премийния си приход спрямо предходната година до 197.7 млн. евро. Само през декември приходите на дружеството се увеличиха с 19.6% на годишна база до 21.8 млн. евро. Понастоящем, компанията акцентира върху качеството и диверсификацията на застрахователния си портфейл чрез детайлна сегментация на пазара, което значително намалява нивата на поетия риск. Целта на мениджмънта за 2017 г. е запазване на пазарните позиции и значително подобряване на финансовия резултат.