Комуникация и медии

Румънският регулатор разреши на „Евроинс“ да придобие портфейла на застрахователя на Пиреос банк в Румъния

„Евроинс Румъния“, част от една от водещите застрахователни групи в Югоизточна Европа - "Евроинс Иншурънс Груп" АД (ЕИГ), ще придобие портфейла с общозастрахователни полици на румънската ATE Insurance, собственост на най-голямата банка в Гърция - Пиреос банк, след като румънският финансов надзор (ASF) одобри сделката на 4 юли 2017 г. Двете страни се споразумяха за прехвърлянето на портфейла на 19 януари 2017 г.

„Придобиванията са част от стратегията на ЕИГ. Застрахователната ни група придоби няколко бизнеса в региона през изминалите години и ще продължи да проучва възможности в това отношение, както на пазарите, на които вече присъства, така и на нови“, коментира Михнеа Тобеску, изпълнителен директор на „Евроинс Румъния“.  
    
През 2016 г. „Евроинс Румъния“ регистрира около 22% ръст на премийния си приход спрямо предходната година до близо 200 млн. евро и 6.5 млн. евро печалба преди данъци. Комбинираната квота на разходите на компанията се понижи до 92%, което е доста под средното за сектора в Румъния равнище (100%). През първото тримесечие на 2017 г. румънското подразделение на ЕИГ увеличи премийния си приход с 47% на годишна база до 67 млн. евро.