Комуникация и медии

ЕВРОИНС РУМЪНИЯ увеличава капитала си с 45 млн. евро и подобрява значително финансовите си резултати

Дъщерната компания на ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП ще изпълни всички изисквания на евродирективата Платежоспособност II

ЕВРОИНС Румъния, дъщерно дружество на една от водещите застрахователни групи в Източна Европа – ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП (ЕИГ), подхолдинг от своя страна на ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ ще увеличи капитала си с 45 млн. евро (200 млн. леи), с което ще укрепи водещата си позиция на румънския застрахователен пазар. Решението за увеличение на капитала е гласувано на общо събрание на акционерите на 8-ми октомври и вече е публикувано в румънския Държавен вестник на 12 октомври. 

С този ход ЕВРОИНС Румъния изпълнява в аванс изискване на румънския регулатор - Агенцията за финансов надзор, и привежда дейността си в съответствие с европейската директива Платежоспособност II, която влиза в сила на 1 януари 2016 г. и цели подобряване на ликвидността и собствения капитал на застрахователните дружества.  

Вчера Агенцията за финансов надзор поиска от ЕВРОИНС Румъния да представи в 20-дневен срок план за подобрение на финансовите си показатели, който да бъде изпълнен в срок до 1 година. Изискването е част от мерките на регулатора във връзка с извършените стрес-тестове на компаниите в сектора, показващи необходимостта от допълнителен капитал при част от дружествата и е във връзка с подготовката за приемането на евродирективата Платежоспособност II. Освен взетото решение за увеличение на капитала, ЕВРОИНС Румъния ще вземе допълнителни мерки като например подобряване на презастрахователната си програма, за да отговори в още по-пълна степен на изискванията на надзора. Искането на регулатора не касае по никакъв начин оперативния бизнес на ЕВРОИНС Румъния и компанията продължава да извършва регулярната си дейност. 

Ръководството на ЕВРОИНС Румъния уверява, че ще изпълни всички изисквания на финансовия надзор и ще се съобрази изцяло с поставените от регулатора срокове. Увеличението на капитала е важна стъпка в тази посока. От една година насам ЕВРОИНС Румъния отчита и значително подобрение на финансовите си резултати и показатели, което личи от публикуваните от нея отчети. Така например  компанията отчита спад на честотата по щетимост (съотношението на брой на щетите към общия брой сключени полици) по застраховка Гражднаска отговорност на автомобилистите с повече от 30%. 

ЕВРОИНС Румъния е сред лидерите в автомобилното застраховане в Румъния с 1.18 млн. сключени полици ГО на автомобилистите. 
* * *

Евроинс Иншурънс Груп е една от най-големите независими застрахователни групи в региона на ЦИЕ. Компанията има приблизително 7% пазарен дял в България, Румъния и Македония и над 1 200 служители. Евроинс Иншурънс Груп е дъщерно дружество на Еврохолд България – водеща българска компания, която оперира в региона на ЦИЕ, с фокус върху небанковите финансови услуги и управлението на активи. Централният офис на ЕИГ е в София.  www.eurohold.bg