Комуникация и медии

Евролийз Ауто подписа договор за заем с ЕБВР

След като на 25 Ноември 2009 г. Европейската Банка за Възстановяване и Развитие одобри финансиране в размер на 10 милиона Евро, лизинговото подразделение на Еврохолд в България – Евролийз Ауто приключи успешно процеса на договаряне и подписа договор за заем с банката.

Усвояването на средствата се очаква да започне преди края на месец януари. Съгласно условията на договора за заем, Еврохолд България трябваше да предостави корпоративна гаранция в полза на дъщерната си компания. На общото събрание, което се проведе  днес в централата на холдинга, акционерите одобриха издаването на гаранцията.

Набавените средства ще бъдат използвани за финансиране на нови лизингови договори. Финансирането е насочено към малки и средни предприятия като целта на ЕБВР е да бъдат подкрепени МСП, засегнати от ликвидната криза в страната.

Към лизинговото финансиране, отпуснато от ЕБВР, ще се присъедини и водеща банка, оперираща в страната. Очаква се общият размер на финансирането на Евролийз Ауто само за настоящата година да надхвърли 20 милиона евро.