Евролийз Груп (до 30.06.2022)

Евролийз Груп е холдингово дружество обединяващо инвестициите на Еврохолд в лизинговия сектор на Балканите. Дружеството е регистрирано като холандска компания с цел по-лесен достъп до финансов ресурс от международните финансови  пазари. В структурата на Евролийз Груп влизат:

www.euroleasegroup.com