Комуникация и медии

Експат Капитал АД придоби 20% от Еврохолд България АД

Публикация от: 20.06.2011

Днес, 20 юни 2011 г., чрез сделка, извършена на Българска фондова борса – София, Експат Капитал АД придоби 20% от акциите на Еврохолд България. Продавачи по сделката са мажоритарният акционер на Еврохолд – Старком Холдинг – и свързани с него лица. След извършената транзакция Старком Холдинг ще продължи да контролира Еврохолд България, като акционерното му участие ще бъде в размер над 51%.

Старком Холдинг счита извършената транзакция за важна стъпка, която ще доведе до значими позитивни ефекти за развитието на Еврохолд България. След привличането на Експат Капитал като акционер, Еврохолд България ще разполага с дългосрочна финансова подкрепа от всичките си по-големи инвеститори, което е важна предпоставка за пълното реализиране на инвестиционната програма на компанията.

Основните мотиви за инвестицията на Експат Капитал в Еврохолд България са следните:
• Компанията е една от малкото в България, които имат ясен и фокусиран бизнес модел, осигуряващ максимална синергия между отделните звена и допринасящ за най-пълно извличане на стойност по веригата на предоставяните услуги
• Еврохолд е сред единиците български истински мултинационални компании – има регионален транснационален модел на развитие в динамични пазари с голям потенциал
• Еврохолд се контролира и управлява от професионалисти с безупречна репутация, които са създали и развили успешно няколко компании през последните години
• Ръководството на компанията има ясна визия за нейното развитие, постижими бизнес цели и конкретен план как да ги постигне
• Партньори на компанията са водещи международни банки, които осигуряват финансова стабилност и подкрепа за бъдещите й проекти
• Еврохолд има дейност в сектори, които ще се развият значително и ще спечелят от икономическото възстановяване в средносрочен план
• Холдинговото дружество ще е сред първите български корпорации, които възнамеряват да се регистрират за търговия на Варшавската фондова борса още тази година
• Сред сериозните акционери в дружеството са известни институционални инвеститори и големи чуждестранни фондове
• Еврохолд има значителен за българския пазар free float, което осигурява активна търговия и добра ликвидност на пазара
• Компанията е силно подценена в момента и се очаква силен ръст на цената на нейните акции в краткосрочен план

Експат Капитал разглежда тази своя инвестиция като стратегическа и няма да излиза от нея в близките няколко години. Дружеството ще си сътрудничи с останалите големи акционери в Еврохолд за динамичното развитие на компанията и превръщането й в една от десетте най-големи регионални корпорации в средносрочен план. Експат Капитал ще продължи да подкрепя финансово Еврохолд при бъдещи увеличения на капитала, за да поддържа процентното си участие в капитала не по-ниско от сегашното ниво от приблизително 20%. Инвеститорът счита, че периодът на затишие за българския капиталов пазар приключва и сега е моментът да се влезе със сериозни инвестиции в най-добрите подценени компании.

Експат Капитал е инвестиционна компания, регулирана от КФН, която предлага разнообразни услуги в сферата на управлението на активи. Към днешна дата Експат Капитал управлява три договорни фонда, два фонда за имоти и голям брой частни инвестиционни портфейли на обща стойност от около 50 милиона лева. Компанията активно търси възможности за инвестиции в български бизнеси, включително и в публични дружества.