Комуникация и медии

Fitch потвърди рейтинг B със стабилна перспектива на Еврохолд

София, 19 юни 2024 - Една от големите агенции за кредитен рейтинг в света - Fitch Ratings, потвърди дългосрочна оценка ‘B’ със стабилна перспектива на Еврохолд България АД.   

Оценката на Fitch отразява понижения риск след успешното рефинансиране на задълженията на енергийните подхолдинги на групата и добрите резултати на техните дъщерни дружества. 

Компаниите, чрез които Еврохолд притежава дружествата от групата Електрохолд - Eastern European Electric Company B.V. (EEEC) и Еastern European Electric Company II B.V. (EEEC II), рефинансираха успешно съществуващ дълг за близо 500 млн. евро, привлечен за придобиването на бизнеса на ЧЕЗ Груп в България през 2021 г., неговото последващо развитие и инвестиции в енергийния бизнес. (повече тук). 

Рейтинговата оценка на Fitch отразява също повишената рентабилност и намалената задлъжнялост на енергийните дружества на Еврохолд, както и добрите перспективи за растеж пред тях.