Комуникация и медии

Fitch потвърди за ограничено въздействие на казуса с Евроинс Румъния върху ЕИГ и останалите й дъщерни дружества