Комуникация и медии

Fitch повиши перспективата пред рейтинга на Eврохолд на СТАБИЛНА

София, 23 юни 2022 г. - Еврохолд България АД, мажоритарен собственик на Електрохолд и Евроинс Иншурънс Груп, получи стабилна перспектива по своя дългосрочен кредитен рейтинг от Fitch Ratings, една от трите водещи рейтингови агенции в света.

В свое съобщение на 22 юни агенцията потвърждава присъдената от нея оценка на холдинга - “B”, като променя перспективата от “негативна” на “стабилна”. Стабилната перспектива отразява оценката на агенцията за новата структура на Еврохолд, както и променения бизнес и финансов профил на компанията след придобиването на активите на чешката енергийна група CEZ в България. В резултат на придобиването водещото бизнес направление на Еврохолд се променя от застраховане към комунални услуги, а енергийната дейност на компанията се очаква да формира по-голямата част от оперативната печалба на холдинга, отбелязва Fitch.

В новата оценка на агенцията e отразено и намерението на Еврохолд да се раздели с продажбите на автомобили и лизинга, което трябва да приключи до края на тази година. В прогнозата си за холдинга Fitch очаква силен оперативен паричен поток и умерени капиталови разходи, които ще доведат до намаляване на задлъжнялостта на компанията в средносрочен план.

Повече информация по темата ТУК.