Комуникация и медии

Fitch повиши перспективата пред рейтинга на Евроинс Иншурънс Груп

София, 16 ноември  2022 г. - Водещата рейтингова агенция Fitch Ratings повиши до “стабилна” перспективата пред Евроинс Иншурънс Груп (ЕИГ), застрахователното поделение на най-големия публичен холдинг в България -  Еврохолд. 

В съобщение от 14 ноември Fitch потвърждава оценка B+ по застрахователната платежоспособност на ЕИГ, като повишава перспективата до “стабилна”. Промяната отразява стабилизирането на резервите и очакванията за подобряване оценката на специфичния бизнес модел на групата, поясняват от Fitch. 

От агенцията изтъкват положителната тенденция в състоянието на резервите през първото полугодие на 2022 г. и прогнозират ново повишение до края на годината. Оценено е и партньорството с Европейската банка за възстановяване и развитие, която придоби миноритарен дял в ЕИГ, осигурявайки €42 млн. за увеличение на капитала на компанията и подкрепа за бъдещо разрастване.

През юни Fitch повиши перспективата пред дългосрочния кредитен рейтинг на Еврохолд България, мажоритарен собственик на ЕИГ, от “негативна” на “стабилна”, като запази оценка “В”. Новата перспектива отрази покупката на активите на CEZ в България, с което Еврохолд фокусира основния си бизнес в енергетиката и застраховането, разделяйки се с лизинга и продажбите на автомобили. 

Повече информация по темата ТУК.