Комуникация и медии

КФН одобри търговите предложения за ЧЕЗ Разпределение и ЧЕЗ Електро

София, 12 октомври 2021 - На 11 октомври Комисията за финансов надзор одобри коригираните търгови предложения на Eastern European Electric Company B.V. (EEEC) - холдингът, консолидиращ енергийния бизнес на Еврохолд България АД, за придобиването на остатъчните 33% от капитала на дистрибутора на електроенергия - ЧЕЗ Разпределение България АД, и доставчика на електроенергия - ЧЕЗ Електро България АД. В момента EEEC притежава 67% от капитала на двете дружества. 

EEEC предлага да придобие 636 240 акции на ЧЕЗ Разпределение България на цена от 291 лв. за акция или общо 185.2 млн. лв., както и 1650 акции на ЧЕЗ Електро България на цена от 26 904 лв. за акция или общо 44.4 млн. лв. В съответствие със Закона за публичното предлагане на ценните книжа, EEEC очаква процедурата за търговите предложения да приключи до края на ноември. 
 
През юли Еврохолд финализира придобиването на седем дружества на чешката ЧЕЗ Груп за 335 млн. евро в сделка, реализирана чрез дъщерната на холдинга - EEEC. В резултат на транзакцията холдингът придоби 67% от най-големия дистрибутор на електроенергия в България и същия дял във водещия доставчик на електроенергия в страната, както и 100% от акциите на най-големия лицензиран търговец на електрическа енергия. Групата стана собственик още на компания за IT услуги, соларен парк, производствена мощност за енергия от биомаса и на компанията, която координираше дейността на подразделенията на ЧЕЗ Груп в България.