Комуникация и медии

Global Finance инвестира в Euroins Insurance Group

Global Finance, чрез управлявания от него South Eastern Europe Fund (SEEF), ще инвестира 26 милиона евро за придобиване на миноритарен дял от капитала на Euroins Insurance Group (EIG).

EIG е водеща българска застрахователна група. През последните две години компанията разшири своята дейност като придоби  застрахователни компании в Румъния и Македония. Застрахователната група има над 300 клона и повече от 700 000 клиента в региона. За 2008 г. консолидираните застрахователни премийни приходи се очаква да достигнат 95 милиона евро, представляващи ръст от над 40 % спрямо предходната 2007 г.

Global Finance, в съответствие със стратегията си за подкрепа на израстването на водещи национални компании в значими регионални играчи, ще финансира растежа на  Euroins Insurance Group чрез придобиването на нови застрахователни компании, както в региона,  така и в нови за групата застрахователни пазари като Русия и Украйна.

EIG е дъщерният застрахователен холдинг на Еврохолд България. Еврохолд e вторият най-голям холдинг, който се търгува на Българската фондова борса. Дружеството има значителни инвестиции в лизинговия, автомобилния сектор и в управлението на активи.

Global Finance е водещ фонд за дялово инвестиране с над 850 милиона евро активи под управление, предоставени от водещи институционални инвеститори. От създаването си дружеството е набрало осем фонда и има инвестиции в  над 60 компании, предимно в Гърция, България и Румъния.

Инвестиционни консултанти по транзакцията са EFG Telesis Finance и EFG Securities Bulgaria.