Комуникация и медии

ЗОК ˝Свeти Николай Чудотворец˝ АД увеличи капитала си

Публикация от: 28.08.2007

На 14/08/2007 г Софийски градски съд вписа в Регистъра за търговските дружества увеличението на капитала на ЗОК Свети Николай Чудотворец от 1 000 000 лв на 2 300 000 лв чрез издаване на 1 300 000 нови, налични, поименни, непривилегировани акции с право на глас и номинална стойност от 1 лев всяка.

 

За първото шестмесечие на 2007 г. ЗОК. Св. Николай Чудотворец, част от портфейла на Еврохолд България, е реализирал 62.73% ръст на премийния си приход спрямо същия период на 2006 г.

 

ЗОК ˝Св. Николай Чудотворец˝ АД работи с над 212 здравни заведения на територията на цялата страна, разполага с 23 офиса, като мрежата непрекъснато се разраства.