Еврохолд България е холдингова компания, основана през 1995 г. В продължение на 15 години Холдингът, чрез дъщерните си дружества, развива  дейност в различни сектори от икономиката като производство, небанкови финансови услуги, застраховане, лизинг и продажба на нови автомобили.  Сред по-значимите инвестиции на компанията през годините са създаване, придобиване и управление на следните дружества с национално и регионално икономическо значение:

1996 година – Учредяване на   Приватизационен фонд "Агроинвест" АД, който през 1998 година е преобразуван в холдингово акционерно дружество "Еврохолд" АД.

1997 година  - Придобиване на търговска банка "Евробанк" съвместно със Словашки   инвестиционен фонд. По - късно търговска банка "Евробанк" е закупена от Пиреос Банк Груп.

1998 година  - Учредяване на „Застрахователна компания Евроинс" АД.

2004 година  - Учредяване на лизингова компания „Евролийз Ауто” АД.

2004 година – Учредяване на здравноосигурителна компания „Евроинс - Здравно Осигуряване” АД.

2006 година – Придобиване на  компания "Нисан София" ЕООД, официален дилър на автомобили Рено, Нисан и Дачия.

2006 година – Придобиване на   компания „Евро – Финанс” АД - инвестиционен посредник член на БФБ и  Deutsche Borse Group

2007 година – Увеличаване капитала на „Еврохолд България” АД с 40 милиона лева чрез публично  предлагане на БФБ.

2007 година – Придобиване на  застрахователна  компания „Евроинс” - Румъния (бивша Аситранс Асигурари) – първата международна инвестиция на Холдинга

2007 година – Учредяване на холдингово дружество “Евроинс Иншурънс Груп”, обединяващо инвестициите на Еврохолд в застрахователния сектор в България, Румъния, Македония и Сърбия.

2009 година – Учредяване на холдингово дружество “Евролийз Груп”, обединяващо инвестициите на Еврохолд в лизинговия сектор в България, Румъния и Македония.

2009 година – Учредяване на холдингово дружество “Авто Юнион Груп”, обединяващо инвестициите на Еврохолд в автомобилния сектор в България.

2010 година – Продажба на производствените предприятия от структурата на Холдинга и фокусиране на дейността изцяло върху компаниите от стратегическото портфолио - “Евроинс Иншурънс Груп” ,“Авто Юнион Груп”, “Евролийз Груп” и „Евро–Финанс”.

2011 година – Увеличение на капитала на „Еврохолд България“АД до 127 345 000 лева.

2011 година – Осъществено двойно листване. От 15 декември акциите на „Еврохолд България“АД са регистрирани за търговия на Варшавската фондова борса.

2013 година – Придобиване на целия бизнес на ИНТЕРАМЕРИКАН Общо застраховане и Животозастраховане в България от холандската финансова група АХМЕА Б.В. 

2013 година – Придобиване на застрахователния бизнес в България и Румъния на международната застрахователна група „Кю Би И“.

2015 година - Придобиване на ХДИ Застраховане България от базираната в Хановер финансова група Таланкс Интернешънъл.

2016 година - Придобиване на ХДИ Украйна от базираната в Хановер финансова група Таланкс Интернешънъл.

2017 година - Увеличение на капитала на „Еврохолд България“АД до 161 345 000 лева.

2017 година - Придобиване на значителен дял в руското застрахователно дружество ООО РСО "Евроинс".

2017 година - Придобиване на застрахователното портфолио на АТЕ Румъния от Пиреос Гърция.

2017 година - Увеличение на капитала на "Еврохолд България"АД до 197 525 600 лева.

2018 година - Придобиване на украинската застрахователна компания ERV  от ЕРГО Интернешънъл.

2018 година - Придобиване на грузинската застрахователна компания IC Group

2020 година - Придобиване на застрахователната компания ЕРГО Беларус

2021 година - Придобиване на бизнеса на ЧЕЗ Груп в България