ЕВРОХОЛД- най-големият публичен холдинг в България по приходи

  • Собственик на най-голямата независима застрахователна група в ЮИЕ по брутен премиен приход - ЕИГ
  • Водеща финансова и ютилити група в ЦИЕ и ЮИЕ, листвана на БФБ и ВФБ
  • 14 страни в Европа
  • 25 години история
  • €1.5 млрд. годишни приходи*
  • €1.5 млрд. активи*
  • 7 млн. клиенти*
  • 30 придобивания
* След финализиране на сделката за придобиването на дружествата на CEZ Group в България