Изтеглете: Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 27.05.2024 (pdf 136.71 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 20.05.2024 (pdf 138.2 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 17.05.2024 (pdf 140.02 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 09.05.2024 (pdf 136.01 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 08.05.2024 (pdf 137.2 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 12.04.2024 (pdf 2124.73 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 09.04.2024 (pdf 2123.92 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 08.04.2024 (pdf 138.08 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 15.03.2024 (pdf 136.52 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 11.01.2024 (pdf 136.31 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 19.12.2023 (pdf 136.01 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 19.12.2023 (pdf 135.49 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 19.12.2023 (pdf 135.15 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 13.12.2023 (pdf 135.97 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 07.12.2023 (pdf 138.76 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 05.12.2023 (pdf 137.57 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 14.09.2023 (pdf 139.53 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 11.09.2023 (pdf 136.73 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 12.07.2023 (pdf 136.92 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 07.07.2023 (pdf 135.7 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 27.06.2023 (pdf 72.37 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 27.06.2023 (pdf 74.76 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 26.06.2023 (pdf 72.98 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 21.06.2023 (pdf 72.59 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 21.06.2023 (pdf 73.07 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 16.06.2023 (pdf 134.07 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 15.06.2023 (pdf 134.22 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 15.06.2023 (pdf 136.06 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 13.06.2023 (pdf 135.58 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 12.06.2023 (pdf 135.52 KB) Еврохолд повишава рентабилността си през първото тримесечие (pdf 192.02 KB) ОТЧЕТ КЪМ “ЕВЪР ФАЙНЕНШЪЛ” АД, В КАЧЕСТВОТО Й НА ДОВЕРЕНИК НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ емисия облигации: ISIN код: BG2100013205 (pdf 2014.92 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 06.06.2023 (pdf 135.83 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 06.06.2023 (pdf 136.72 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 31.05.2023 (pdf 137.08 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 30.05.2023 (pdf 133.2 KB) Уведомление за пето лихвено плащане по облигация с ISIN код BG2100013205 - 26.05.2023 (pdf 252.25 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 18.04.2023 (pdf 72.59 KB) Уведомление по чл. 148б от ЗППЦК (pdf 91.86 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 22.03.2023 (pdf 71.7 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 17.01.2023 (pdf 72.75 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 03.01.2023 (pdf 105.78 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 03.01.2023 (pdf 74.25 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 23.12.2022 (pdf 72.32 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 21.12.2022 (pdf 96.7 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 20.12.2022 (pdf 101.15 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 19.12.2022 (pdf 71.2 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 19.12.2022 (pdf 96.75 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 14.12.2022 (pdf 95.39 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 14.12.2022 (pdf 103.77 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 08.12.2022 (pdf 94.94 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 06.12.2022 (pdf 100.78 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 05.12.2022 (pdf 104.04 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 30.11.2022 (pdf 71.94 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 24.11.2022 (pdf 70.93 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 04.11.2022 (pdf 72.48 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 27.10.2022 (pdf 97.49 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 13.10.2022 (pdf 99.42 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 06.10.2022 (pdf 101.96 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 03.10.2022 (pdf 72.56 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 29.09.2022 (pdf 70.64 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 28.09.2022 (pdf 71.58 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 28.09.2022 (pdf 72.25 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 27.07.2022 (pdf 98.32 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 15.07.2022 (pdf 95.42 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 14.07.2022 (pdf 98 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 01.07.2022 (pdf 102.11 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 30.06.2022 (pdf 103.6 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 29.06.2022 (pdf 94.3 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 28.06.2022 (pdf 98.13 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 27.06.2022 (pdf 101.86 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 24.06.2022 (pdf 103.64 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 22.06.2022 (pdf 98.01 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 22.06.2022 (pdf 98.37 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 20.06.2022 (pdf 102.52 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 17.06.2022 (pdf 104.06 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 15.06.2022 (pdf 105.68 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 14.06.2022 (pdf 104.7 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 13.06.2022 (pdf 103.01 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 10.06.2022 (pdf 102.45 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 08.06.2022 (pdf 97.9 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 06.06.2022 (pdf 103.45 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 03.06.2022 (pdf 107.42 KB) Уведомление по чл. 148б от ЗППЦК (pdf 74.95 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 05.04.2022 (pdf 90.69 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 04.04.2022 (pdf 91.16 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 15.03.2022 (pdf 97.69 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 15.03.2022 (pdf 97.74 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 03.02.2022 (pdf 98.36 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 04.01.2022 (pdf 102.38 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 30.12.2021 (pdf 113.51 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 29.12.2021 (pdf 72.41 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 29.12.2021 (pdf 105.83 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 21.12.2021 (pdf 105.44 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 17.12.2021 (pdf 73.84 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 15.12.2021 (pdf 74.11 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 15.12.2021 (pdf 108.25 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 10.12.2021 (pdf 102.46 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 09.12.2021 (pdf 73.44 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 07.12.2021 (pdf 71.95 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 07.12.2021 (pdf 74.11 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 06.12.2021 (pdf 73.82 KB) Уведомление за второ лихвено плащане по емисия корпоративни облигации с ISIN BG2100013205 (pdf 88.01 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 09.11.2021 (pdf 71.4 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 29.10.2021 (pdf 70.72 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г. и по чл. 148б от ЗППЦК, 04.10.2021 (pdf 73.81 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 28.09.2021 (pdf 72.43 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 21.09.2021 (pdf 70.74 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 13.09.2021 (pdf 72.81 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 10.09.2021 (pdf 74.09 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г. и по чл. 148б от ЗППЦК, 07.09.2021 (pdf 73.85 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 02.09.2021 (pdf 72.75 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 24.08.2021 (pdf 74.23 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 19.08.2021 (pdf 72.35 KB) Уведомление по чл. 112д от ЗППЦК, 09.08.2021 (pdf 54.63 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 04.08.2021 (pdf 70.66 KB) Уведомление по чл. 148б от ЗППЦК, 03.08.2021 (pdf 76.88 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г. и съгласно чл. 148б от ЗППЦК,22.07.2021 (pdf 75.44 KB) Уведомление по чл. 148б от ЗППЦК, 21.07.2021 (pdf 76.28 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г. и съгласно чл. 148б от ЗППЦК,16.07.2021 (pdf 75.87 KB) Уведомление по чл. 148б от ЗППЦК (pdf 66.57 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 09.07.2021 (pdf 70.82 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г. и съгласно чл. 148б от ЗППЦК,05.07.2021 (pdf 75.75 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 02.07.2021 (pdf 72.78 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г.,01.07.2021 (pdf 101.53 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г. и съгласно чл. 148б от ЗППЦК,29.06.2021 (pdf 75.78 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г. и съгласно чл. 148б от ЗППЦК,25.06.2021 (pdf 74.21 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г.,24.06.2021 (pdf 100.68 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г.,24.06.2021 (pdf 98.75 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г.,23.06.2021 (pdf 105.85 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г.,22.06.2021 (pdf 98.5 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г.,18.06.2021 (pdf 74.69 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г.,18.06.2021 (pdf 75.41 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г.,16.06.2021 (pdf 73.92 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г.,14.06.2021 (pdf 72.62 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г.,11.06.2021 (pdf 75.67 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г.,11.06.2021 (pdf 76.46 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г.,08.06.2021 (pdf 105.17 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г.,04.06.2021 (pdf 73.78 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г.,04.06.2021 (pdf 73.28 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г.,03.06.2021 (pdf 74.84 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г.,01.06.2021 (pdf 72.35 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г.,21.05.2021 (pdf 72.72 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г.,17.05.2021 (pdf 72.25 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г.,14.05.2021 (pdf 72.43 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г.,07.05.2021 (pdf 72.18 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г.,28.04.2021 (pdf 72.77 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г.,22.04.2021 (pdf 72.28 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г.,06.04.2021 (pdf 71.96 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г.,31.03.2021 (pdf 71.12 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г.,26.03.2021 (pdf 72.47 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г.,24.03.2021 (pdf 73.04 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г.,18.03.2021 (pdf 73.06 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г.,17.03.2021 (pdf 72.17 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г.,16.03.2021 (pdf 71.18 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г.,11.03.2021 (pdf 72.12 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г.,09.03.2021 (pdf 72.37 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г.,04.03.2021 (pdf 71.39 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г.,23.02.2021 (pdf 74.37 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г.,19.02.2021 (pdf 75.38 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г.,12.02.2021 (pdf 71.6 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г.,03.02.2021 (pdf 75.01 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г.,22.01.2021 (pdf 71.91 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г.,15.01.2021 (pdf 74.41 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г.,12.01.2021 (pdf 72.84 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г.,05.01.2021 (pdf 75.18 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г.,30.12.2020 (pdf 75.15 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г.,23.12.2020 (pdf 73.94 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г.,17.12.2020 (pdf 71.79 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г.,15.12.2020 (pdf 72.55 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г.,11.12.2020 (pdf 75.64 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г.,09.12.2020 (pdf 72.1 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г.,04.12.2020 (pdf 92.53 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г.,25.11.2020 (pdf 92.83 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г.,17.11.2020 (pdf 93.27 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г.,02.11.2020 (pdf 72.63 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г.,27.10.2020 (pdf 72.61 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г.,23.10.2020 (pdf 72.52 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г.,07.10.2020 (pdf 72.81 KB) Уведомление съгласно чл.148б от ЗППЦК, 06.10.2020 (pdf 65.22 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г.,02.10.2020 (pdf 72.68 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г.,30.09.2020 (pdf 72.92 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г.,29.09.2020 (pdf 73.4 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г.,24.09.2020 (pdf 73.32 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г.,18.09.2020 (pdf 73.33 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г.,17.09.2020 (pdf 72.45 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г.,15.09.2020 (pdf 73.26 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г.,11.09.2020 (pdf 72.86 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г.,09.09.2020 (pdf 72.57 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г.,03.09.2020 (pdf 71.54 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г.,28.08.2020 (pdf 72.82 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г.,25.08.2020 (pdf 75.17 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г.,21.08.2020 (pdf 73.53 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г.,20.08.2020 (pdf 73.74 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г.,18.08.2020 (pdf 74.75 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г.,18.08.2020 (pdf 73.5 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г.,13.08.2020 (pdf 75.38 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г.,06.08.2020 (pdf 73.85 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г.,05.08.2020 (pdf 75.45 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г.,24.07.2020 (pdf 72.61 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г.,15.07.2020 (pdf 74.26 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г.,17.06.2020 (pdf 73.49 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г.,12.06.2020 (pdf 74.25 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г.,10.06.2020 (pdf 74.87 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г.,05.06.2020 (pdf 73.21 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г.,20.05.2020 (pdf 73.69 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г.,15.05.2020 (pdf 73.99 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г.,04.05.2020 (pdf 74.27 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г.,25.02.2020 (pdf 73.35 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г.,20.02.2020 (pdf 74.29 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г.,14.01.2020 (pdf 73.42 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г.,14.01.2020 (pdf 73.34 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г.,03.01.2020 (pdf 63.17 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г.,02.01.2020 (pdf 63.54 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г.,02.01.2020 (pdf 63.53 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г.,30.12.2019 (pdf 63.54 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 27.12.2019 (pdf 63.45 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 23.12.2019 (pdf 74.25 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 17.12.2019 (pdf 72.25 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 17.12.2019 (pdf 72.24 KB) Уведомление съгласно чл.148б от ЗППЦК, 17.12.2019 (pdf 61.71 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 11.12.2019 (pdf 75.23 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 25.09.2019 (pdf 71.35 KB) Уведомление съгласно чл.148б от ЗППЦК, 14.06.2019 (pdf 62.23 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 04.01.2019 (pdf 82.54 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 31.12.2018 (pdf 84.55 KB) Уведомление съгласно чл.148б от ЗППЦК, 27.12.2018 (pdf 74.25 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 27.12.2018 (pdf 82.87 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 21.12.2018 (pdf 82.84 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 18.12.2018 (pdf 83.13 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 14.12.2018 (pdf 82.5 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 07.12.2018 (pdf 82.77 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 30.11.2018 (pdf 82.97 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 28.09.2018 (pdf 87.1 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 21.09.2018 (pdf 84.35 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 04.07.2018 (pdf 85.41 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 11.06.2018 (pdf 83.59 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 08.06.2018 (pdf 83.73 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 05.06.2018 (pdf 89.3 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 07.03.2018 (pdf 60.38 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 07.03.2018 (pdf 60.51 KB) Уведомление съгласно чл.148б от ЗППЦК, 09.01.2018 (pdf 62.56 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 04.01.2018 (pdf 60.26 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 02.01.2018 (pdf 63.22 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 29.12.2017 (pdf 64.42 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 18.12.2017 (pdf 78.59 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 14.12.2017 (pdf 63.96 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 11.12.2017 (pdf 75.9 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 02.10.2017 (pdf 60.85 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 04.07.2017 (pdf 61.89 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 04.07.2017 (pdf 75.6 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 03.07.2017 (pdf 75.17 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 29.06.2017 (pdf 61.67 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 28.06.2017 (pdf 77.88 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 26.06.2017 (pdf 75.73 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 22.06.2017 (pdf 75.24 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 21.06.2017 (pdf 61.53 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 19.06.2017 (pdf 75.05 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 06.06.2017 (pdf 74.44 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 06.06.2017 (pdf 74.15 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 31.03.2017 (pdf 59.92 KB) Уведомление за промяна на дялово участие, 28.02.2017 (pdf 63.79 KB) Уведомление за промяна на дялово участие, 20.02.2017 (pdf 64.1 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 30.12.2016 (pdf 67.4 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 29.12.2016 (pdf 59.86 KB)