Изтеглете: Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г. и по чл. 148б от ЗППЦК, 04.10.2021 (pdf 73.81 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 28.09.2021 (pdf 72.43 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 21.09.2021 (pdf 70.74 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 13.09.2021 (pdf 72.81 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 10.09.2021 (pdf 74.09 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г. и по чл. 148б от ЗППЦК, 07.09.2021 (pdf 73.85 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 02.09.2021 (pdf 72.75 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 24.08.2021 (pdf 74.23 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 19.08.2021 (pdf 72.35 KB) Уведомление по чл. 112д от ЗППЦК, 09.08.2021 (pdf 54.63 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 04.08.2021 (pdf 70.66 KB) Уведомление по чл. 148б от ЗППЦК, 03.08.2021 (pdf 76.88 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г. и съгласно чл. 148б от ЗППЦК,22.07.2021 (pdf 75.44 KB) Уведомление по чл. 148б от ЗППЦК (pdf 76.28 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г. и съгласно чл. 148б от ЗППЦК,16.07.2021 (pdf 75.87 KB) Уведомление по чл. 148б от ЗППЦК (pdf 66.57 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 09.07.2021 (pdf 70.82 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г. и съгласно чл. 148б от ЗППЦК,05.07.2021 (pdf 75.75 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 02.07.2021 (pdf 72.78 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г.,01.07.2021 (pdf 101.53 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г. и съгласно чл. 148б от ЗППЦК,29.06.2021 (pdf 75.78 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г. и съгласно чл. 148б от ЗППЦК,25.06.2021 (pdf 74.21 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г.,24.06.2021 (pdf 100.68 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г.,24.06.2021 (pdf 98.75 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г.,23.06.2021 (pdf 105.85 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г.,22.06.2021 (pdf 98.5 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г.,18.06.2021 (pdf 74.69 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г.,18.06.2021 (pdf 75.41 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г.,16.06.2021 (pdf 73.92 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г.,14.06.2021 (pdf 72.62 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г.,11.06.2021 (pdf 75.67 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г.,11.06.2021 (pdf 76.46 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г.,08.06.2021 (pdf 105.17 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г.,04.06.2021 (pdf 73.78 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г.,04.06.2021 (pdf 73.28 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г.,03.06.2021 (pdf 74.84 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г.,01.06.2021 (pdf 72.35 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г.,21.05.2021 (pdf 72.72 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г.,17.05.2021 (pdf 72.25 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г.,14.05.2021 (pdf 72.43 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г.,07.05.2021 (pdf 72.18 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г.,28.04.2021 (pdf 72.77 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г.,22.04.2021 (pdf 72.28 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г.,06.04.2021 (pdf 71.96 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г.,31.03.2021 (pdf 71.12 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г.,26.03.2021 (pdf 72.47 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г.,24.03.2021 (pdf 73.04 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г.,18.03.2021 (pdf 73.06 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г.,17.03.2021 (pdf 72.17 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г.,16.03.2021 (pdf 71.18 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г.,11.03.2021 (pdf 72.12 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г.,09.03.2021 (pdf 72.37 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г.,04.03.2021 (pdf 71.39 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г.,23.02.2021 (pdf 74.37 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г.,19.02.2021 (pdf 75.38 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г.,12.02.2021 (pdf 71.6 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г.,03.02.2021 (pdf 75.01 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г.,22.01.2021 (pdf 71.91 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г.,15.01.2021 (pdf 74.41 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г.,12.01.2021 (pdf 72.84 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г.,05.01.2021 (pdf 75.18 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г.,30.12.2020 (pdf 75.15 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г.,23.12.2020 (pdf 73.94 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г.,17.12.2020 (pdf 71.79 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г.,15.12.2020 (pdf 72.55 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г.,11.12.2020 (pdf 75.64 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г.,09.12.2020 (pdf 72.1 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г.,04.12.2020 (pdf 92.53 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г.,25.11.2020 (pdf 92.83 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г.,17.11.2020 (pdf 93.27 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г.,02.11.2020 (pdf 72.63 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г.,27.10.2020 (pdf 72.61 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г.,23.10.2020 (pdf 72.52 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г.,07.10.2020 (pdf 72.81 KB) Уведомление съгласно чл.148б от ЗППЦК, 06.10.2020 (pdf 65.22 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г.,02.10.2020 (pdf 72.68 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г.,30.09.2020 (pdf 72.92 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г.,29.09.2020 (pdf 73.4 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г.,24.09.2020 (pdf 73.32 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г.,18.09.2020 (pdf 73.33 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г.,17.09.2020 (pdf 72.45 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г.,15.09.2020 (pdf 73.26 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г.,11.09.2020 (pdf 72.86 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г.,09.09.2020 (pdf 72.57 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г.,03.09.2020 (pdf 71.54 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г.,28.08.2020 (pdf 72.82 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г.,25.08.2020 (pdf 75.17 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г.,21.08.2020 (pdf 73.53 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г.,20.08.2020 (pdf 73.74 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г.,18.08.2020 (pdf 74.75 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г.,18.08.2020 (pdf 73.5 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г.,13.08.2020 (pdf 75.38 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г.,06.08.2020 (pdf 73.85 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г.,05.08.2020 (pdf 75.45 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г.,24.07.2020 (pdf 72.61 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г.,15.07.2020 (pdf 74.26 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г.,17.06.2020 (pdf 73.49 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г.,12.06.2020 (pdf 74.25 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г.,10.06.2020 (pdf 74.87 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г.,05.06.2020 (pdf 73.21 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г.,20.05.2020 (pdf 73.69 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г.,15.05.2020 (pdf 73.99 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г.,04.05.2020 (pdf 74.27 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г.,25.02.2020 (pdf 73.35 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г.,20.02.2020 (pdf 74.29 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г.,14.01.2020 (pdf 73.42 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г.,14.01.2020 (pdf 73.34 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г.,03.01.2020 (pdf 63.17 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г.,02.01.2020 (pdf 63.54 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г.,02.01.2020 (pdf 63.53 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г.,30.12.2019 (pdf 63.54 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 27.12.2019 (pdf 63.45 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 23.12.2019 (pdf 74.25 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 17.12.2019 (pdf 72.25 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 17.12.2019 (pdf 72.24 KB) Уведомление съгласно чл.148б от ЗППЦК, 17.12.2019 (pdf 61.71 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 11.12.2019 (pdf 75.23 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 25.09.2019 (pdf 71.35 KB) Уведомление съгласно чл.148б от ЗППЦК, 14.06.2019 (pdf 62.23 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 04.01.2019 (pdf 82.54 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 31.12.2018 (pdf 84.55 KB) Уведомление съгласно чл.148б от ЗППЦК, 27.12.2018 (pdf 74.25 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 27.12.2018 (pdf 82.87 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 21.12.2018 (pdf 82.84 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 18.12.2018 (pdf 83.13 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 14.12.2018 (pdf 82.5 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 07.12.2018 (pdf 82.77 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 30.11.2018 (pdf 82.97 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 28.09.2018 (pdf 87.1 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 21.09.2018 (pdf 84.35 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 04.07.2018 (pdf 85.41 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 11.06.2018 (pdf 83.59 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 08.06.2018 (pdf 83.73 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 05.06.2018 (pdf 89.3 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 07.03.2018 (pdf 60.38 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 07.03.2018 (pdf 60.51 KB) Уведомление съгласно чл.148б от ЗППЦК, 09.01.2018 (pdf 62.56 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 04.01.2018 (pdf 60.26 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 02.01.2018 (pdf 63.22 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 29.12.2017 (pdf 64.42 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 18.12.2017 (pdf 78.59 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 14.12.2017 (pdf 63.96 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 11.12.2017 (pdf 75.9 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 02.10.2017 (pdf 60.85 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 04.07.2017 (pdf 61.89 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 04.07.2017 (pdf 75.6 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 03.07.2017 (pdf 75.17 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 29.06.2017 (pdf 61.67 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 28.06.2017 (pdf 77.88 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 26.06.2017 (pdf 75.73 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 22.06.2017 (pdf 75.24 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 21.06.2017 (pdf 61.53 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 19.06.2017 (pdf 75.05 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 06.06.2017 (pdf 74.44 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 06.06.2017 (pdf 74.15 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 31.03.2017 (pdf 59.92 KB) Уведомление за промяна на дялово участие, 28.02.2017 (pdf 63.79 KB) Уведомление за промяна на дялово участие, 20.02.2017 (pdf 64.1 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 30.12.2016 (pdf 67.4 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 29.12.2016 (pdf 59.86 KB)