Изтеглете: Уведомление съгласно чл.148б от ЗППЦК, 14.06.2019 (pdf 62.23 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 04.01.2019 (pdf 82.54 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 31.12.2018 (pdf 84.55 KB) Уведомление съгласно чл.148б от ЗППЦК, 27.12.2018 (pdf 74.25 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 27.12.2018 (pdf 82.87 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 21.12.2018 (pdf 82.84 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 18.12.2018 (pdf 83.13 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 14.12.2018 (pdf 82.5 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 07.12.2018 (pdf 82.77 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 30.11.2018 (pdf 82.97 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 28.09.2018 (pdf 87.1 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 21.09.2018 (pdf 84.35 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 04.07.2018 (pdf 85.41 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 11.06.2018 (pdf 83.59 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 08.06.2018 (pdf 83.73 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 05.06.2018 (pdf 89.3 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 07.03.2018 (pdf 60.38 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 07.03.2018 (pdf 60.51 KB) Уведомление съгласно чл.148б от ЗППЦК, 09.01.2018 (pdf 62.56 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 04.01.2018 (pdf 60.26 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 02.01.2018 (pdf 63.22 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 29.12.2017 (pdf 64.42 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 18.12.2017 (pdf 78.59 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 14.12.2017 (pdf 63.96 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 11.12.2017 (pdf 75.9 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 02.10.2017 (pdf 60.85 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 04.07.2017 (pdf 61.89 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 04.07.2017 (pdf 75.6 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 03.07.2017 (pdf 75.17 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 29.06.2017 (pdf 61.67 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 28.06.2017 (pdf 77.88 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 26.06.2017 (pdf 75.73 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 22.06.2017 (pdf 75.24 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 21.06.2017 (pdf 61.53 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 19.06.2017 (pdf 75.05 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 06.06.2017 (pdf 74.44 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 06.06.2017 (pdf 74.15 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 31.03.2017 (pdf 59.92 KB) Уведомление за промяна на дялово участие, 28.02.2017 (pdf 63.79 KB) Уведомление за промяна на дялово участие, 20.02.2017 (pdf 64.1 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 30.12.2016 (pdf 67.4 KB) Уведомление за сделки съгласно чл.19 от Регламент 596/2014 г., 29.12.2016 (pdf 59.86 KB)