Комуникация и медии

Среща с инвеститорите – 2008

Публикация от: 12.03.2008
Мениджърския екип на Еврохолд България организира първата по рода си Среща на инвеститорите – 2008 на 13 март (четвъртък) от 11.00 часа в хотел Шератон, конферентна зала „Средец”.

На срещата ще бъдат подробно представени и дискутирани:
1.Организационната и функционалната структура на Холдинга
2.Постигнатите финансови резултати за 2007 г.
3.Дъщерните компании
4.Плановете за регионална експанзия на Еврохолд България

В представянето и дискусията ще участват членовете на Надзорния и Управителния съвет на Еврохолд България, както и изпълнителните директори на дъщерните дружества.

Ръководството на Холдинга поставя началото на планираните ежегодни срещи с инвеститори като целта е постигане на  максимална прозрачност на бизнеса на компанията чрез оповестяване на постигнатите резултати, представяне на прогнози за бъдещо развитие и бизнес проекти, които са в ход.

След презентацията на Еврохолд България, участниците в Среща на инвеститорите – 2008 ще имат възможност да задават конкретни въпроси, на които ще отговарят мениджърите на компанията и директорите на дъщерните дружества в холдинговата структура.