Комуникация и медии

Покана за редовно годишно заседание на общото събрание на акционерите на ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД

Надзорният съвет на “Еврохолд България” АД, гр. София на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ във връзка с чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК свиква редовно годишно заседание на общото събрание на акционерите на “Еврохолд България” АД, което ще се проведе на 29 юни 2012 г. от 10.00 часа в гр. София, бул.„Христофор Колумб“ № 43, ет. 1.

Пълната информация можете да намерите тук