Комуникация и медии

Калин Костов: Доброволното здравно осигуряване все повече набира скорост

Очакваме скоро близо 20 000 лица да имат достъп до услугата „Виртуална клиника”, в основата на която стои идеята за предоставяне на консултантски услуги в различните области и в различните видове медицина през интернет, казва изп. директор на ЕВРОИНС – ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ пред b2b Magazine.

Калин Костов има 12 годишен опит в областта на продажбите и тяхното управление, и 6 годишен опит в областта на здравните и финансови услуги, както и в здравния мениджмънт. Понастоящем ръководи ЕВРОИНС – ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ и е член на Съвета на директорите. Заема и позиция Мениджър продажби в ЗД „ЕВРОИНС” АД. Той притежава бакалавърска степен по Застраховане и социално дело, магистърска степен по Маркетинг и сертификационни курсове по професионален мениджмънт. Калин Костов е член на Българска Асоциация по Маркетинг и Българска Асоциация за Управление и Развитие на Човешките ресурси.


По-добра ли ще е 2011 спрямо минaлата година в сферата на доброволното здравно осигуряване?

К.К. 2010 година беше изключително успешна за ЕВРОИНС – ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ, тъй като в разгара на кризата успяхме да увеличим премийния приход на компанията с близо 100%. Фактът, че общият пазарен дял на сегмента доброволно осигуряване е нараснал с едва 10%, говори, че успяваме да привлечем клиенти и от конкурентите ни.
В момента обслужваме над 22 000 осигурени лица, като очаквам до края на 2011 г. да поемем обслужването на 35-38 000 осигурени. Доброволното здравно осигуряване все повече набира скорост в своето развитие, става все по-търсено, пазарът е изцяло корпоративен и въпреки кризата отговорният работодател все повече избира именно тази форма на социален разход.

Дайте ни пример за пакет на доброволно здравно осигуряване за корпоративен клиент.

К.К. Един такъв примерен пакет включва:
- Профилактика – за трудова медицина;
- Извънболнична медицинска помощ - без лимит;
- Болнична медицинска помощ – без лимит;
- Възстановяване на лекарства и здравни стоки – 200 лв., в т.ч. витамини, хомеопатични и хранителни добавки.
Премия – 25 лв. месечно, средна цена на човек. А допълнителните покрития, които могат да бъдат включени към здравноосигурителния пакет са
-  проследяване на бременност и раждане;
-  избор на екип;
-  минали и хронични заболявания;
- лечение от хабилитирани лица;
- диетология, стоматология, ВИП стаи;


Колко струва услугата и има ли предимства за здравноосигурените лица?

К.К. В момента услугата „Виртуална клиника” се предлага единствено от ЕВРОИНС – ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ, като ексклузивен партньор на проекта. На клиентите на компанията не струва абсолютно нищо, „Виртуалната клиника” е включена като част от пакета и ние очакваме съвсем скоро близо 20 000 лица да имат достъп до нея. Неминуемо някои от предимствата за тях се свързват с:
- пестене на време при пътуване и чакане пред кабинетите;
- уникална възможност за избор на лекар-специалист;
- 24-часови консултации;
- бърза и лесна възможност за второ мнение;
- лесен достъп от всяка точка на света.

Какви предимства дава услугата „Виртуална клиника” на здравноосигурителните фондове и на медиците?

К.К. На първо място очакваме услугата „Виртуална клиника” да се окаже един изключителен прийом за контрол на изпълнителите на медицинска помощ, както и една възможност за следене и оптимизиране разходите за консултации. Искрено се надявам, че услугата до голяма степен ще позволи да се минимизират и разходите за първоначално насочване на осигуреното лице към точния специалист.
Естествено, има и своите предимства за лекарите. Тук има максимално уплътняване на времето за прегледи и запълване на графиците с пациенти. В основата на услугата „Виртуална клиника” стои идеята за предоставяне на консултантски услуги в различните области и в различните видове медицина през интернет, както и поддръжката на документи необходими за оказването на тези услуги.

КАКВО Е МНЕНИЕТО НА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНАТА КАСА ЗА ПРОЕКТА?

К.К. Очакванията ни са след период от 6 до 9 месеца тестване на системата в условията на доброволно здравно осигуряване, тя да бъде представена на НЗОК заедно със сигурни данни за икономическа ефективност и други косвени ползи за възложителите и ползвателите на услугата „Виртуална клиника”.