Комуникация и медии

К. Бошов: Нужно е съществено поскъпване на Гражданската отговорност

28.10.2008
От: Мариян Йорданов
investor.bg


- Г-н Бошов, Евроинс е със сравнително високи цени на Гражданската отговорност, каква е рентабилността при по-ниските цени на колегите ви?

Дори при нашите сравнително по-високи цени съществува риск от загуби. Гражданската отговорност е с отрицателен технически резултат за целия застрахователен пазар. Ето защо е необходимо бързо и съществено увеличаване на тарифите с оглед предпазването на застрахователния пазар от бъдещи сериозни загуби по тази застраховка. (Същото становище преди дни изрази и заместник-председателят на Комисията за финансов надзор Ралица Агайн, бел.ред.)

- След като покритието по гражданската отговорност е до 1,2 млн. лв., а в някои страни от Западна Европа няма лимити при щети, може ли клиент да бъде принуден да плати горницата над 1,2 млн. лв.?

Не, защото се издава добавък за зелена карта, който е безлимитен за страните, в които има безлимитна отговорност по полицата. Ние сме презастраховали рисковете по тези полици при водещи европейски презастрахователи.

- Увеличи ли се премията за презастрахователите в последната година?

Предоговарянето се осъществява през ноември и предстои да видим какво ще се случи. Предполагам обаче, че световната финансова криза ще увеличи цените на презастрахователните услуги.

- Проблем ли са за рентабилността на застрахователите комисионите от около 25% за агенти и брокери?

На запад комисионите са с пъти по-ниски. Знаете, че вече предлагаме застрахователни продукти в страни от Европейския съюз. Смятам, че в България застрахователните компании трябва да направят сериозен преглед на аквизиционните си разходи, съществена част от които са брокерските комисиони, особено в частта Гражданска отговорност.

- Има ли планове за увеличаване на капитала на Еврохолд България?

Няма планове за такова увеличение, в момента осъществяваме увеличение на капитала на застрахователя в Македония, предстои в България, а вече осъществихме в Румъния.

- Ако с днешна дата бихте могли да промените покупките си в региона, бихте ли ги осъществили?

Не бихме спрели покупките, напротив – в такива моменти понякога се откриват още по-добри възможности. Разбира се, трябва да сме още по-внимателни, защото вече в много по-голяма степен трябва да се отчита и икономическият риск на самата държава.

- Как ще се отрази намалението с 30% на държавноопределените цени на Гражданската отговорност в Македония върху резултата на македонския ви застраховател?

Няма да се отрази съществено. В Македония бе намалена минималната техническа премия по застраховката. Крайната цена се определя от застрахователя.

- Как се отразява световната криза върху ръста на продажбите на автомобили от дилърите на Еврохолд?

Има забавяне като цяло на ръстовете на пазара. За деветмесечието обаче нашите дилъри се движат съгласно прогнозите си. Засега не бих се ангажирал с прогноза за ръста на автомобилния пазар в България за следващата година.