Комуникация и медии

Набирането на капитал през борсата ще бъде трудно и през следващата година (в. Пари, 29.12.2009)

Възстановяването на пазара ще е възможно най-рано през втората половина на 2010 г., казва Кирил Бошов, председател на УС на Еврохолд България АД

Господин Бошов, каква беше 2009 г. за Еврохолд България АД?
- Това беше година на много предизвикателства. На мен, както и на всички колеги сигурно е омръзнало да обясняваме как влияе финансовата криза. За да дам пълна оценка, особено за година като 2009, трябва да мине известно време. Убеден съм, че ако един ден се върна назад - след три или четири години, 2009 ще е сред ключовите години за развитието на Еврохолд. Именно в такива трудни за бизнеса периоди се калява екипът, поставят се по-амбициозни цели и хората надскачат себе си.
Най-важното събитие за нас през годината беше завършилият процес на реорганизация на холдинга. Той започна преди около три години и не отстъпихме от неговото изпълнение независимо какви събития се случиха във финансовия свят.

Реорганизацията ли беше най-големият успех за компанията през тази година?
- Истинският успех беше в изграждането на трите отделни бизнес единици - Евроинс Иншурънс Груп, Евролийз Груп и Авто Юнион Груп като самостоятелни холдингови компании с отделни директори, управители на дъщерните дружества и т.н.


Коя беше най-голямата трудност през 2009 г.?
- Вероятно трябва да кажа кризата и влиянието, което тя оказа върху нашия бизнес. Сигурно е логично да се спомене и спадът в продажбите на нови автомобили, достигнал 60% от началото на годината. България беше може би единствената страна в ЕС, в която не беше направено абсолютно нищо от правителството и институциите, от които зависи бизнес климатът в страната, за да се ограничи този спад. В много европейски страни, включително в Източна Европа, бяха създадени различни програми, с които се стимулираше връщането на стария автомобил при покупката на нов. Никой от нашия бизнес не е очаквал подобни стъпки, но можеше поне да се направи нещо така, че нашата страна да не продължава да бъде гробището за стари автомобили на Европа. Ако се върна на трудностите, бих откроил трудните решения, които трябваше да взимаме през годината и с които не бяхме се сблъсквали години наред. Бяхме малко разглезени в този 7-8-годишен период на сравнително комфортен растеж. Трудните решения бяха съкращаване на персонал, премахване на бонуси, намаления на заплати в компании, които не успяват да изпълнят целите си. Може би най-голямата трудност беше как тези решения да се предадат на мениджърите и как те да ги предадат по най-подходящия начин на хората, които управляват. Най-голямото предизвикателство през тази година беше да намерим начина, по който тази голяма структура да разбира посланията. Не мисля, че и в света е намерен най-подходящият начин, тъй като никой не беше 100% готов за последствията от финансовата криза.

Какви са пазарните дялове на основните бизнес направления в групата?
- Около 12% има Авто Юнион Груп, около 5% са пазарните дялове на Евроинс България и Евролийз България. Годината беше успешна заради налагането на бранда Евроинс на съседните пазари. Когато преди две години обявих-ме създаването на ЕИГ, една от целите беше постигане на 5% пазарен дял на всеки от пазарите, където присъстваме. За две години това се случи. Лично за мен това е изненада, защото в началото беше доста амбициозна цел, като се има предвид, че бизнесите, в които се развиваме, са изключително конкурентни. Лидерът в застраховането в България има едва 13-14% пазарен дял. А и в бизнеси с по-голяма конкурентност пазарният дял невинаги е най-точният измерител за качествата на компанията.

Кои услуги носят най-голяма част от приходите и кои са с основна тежест за печалбата?
- За 2009 г. лидер по приходи ще е застрахователната група, която ще постигне 120 млн. EUR премиен приход. Това е важен показател, защото ЕИГ вече е сред значимите регионални застрахователи. Има граница от 100 млн. EUR, след която една застрахователна компания става видима.
Като дял в печалбата лизинговата компания също ще постигне много добри резултати - около 3.5 млн. лв. нетна печалба.

Еврохолд обяви, че се търси купувач на Етропал АД. На какъв етап е сделката?
- Процесът беше стопиран за около 8 месеца. В момента има повишен интерес както от стратегически, така и от финансови инвеститори. За мен това е сигнал за излизане от кризата. Не мога да се ангажирам с конкретен срок, но твърдо Етропал е част от взето вече решение на холдинга за освобождаване от неоперативни активи. Искрено се надявам през 2010 г. тази сделка да стане факт.

Казват, че кризата дава и много възможности. Вие възползвахте ли се?
- Най-емблематичният пример е покупката на Авто Юнион и свързаната сделка по продажбата на бизнес центъра. Кризата ни накара по-бързо да вземем спешни мерки по реорганизацията на групата, за да бъде тя по-ефективна. Тя беше и тест колко бързо мениджърите могат да вземат тежки решения, с които да направят структурата по-здрава. От това се възползвахме.

Имаше ли възможности, които пропуснахте?
- Сигурно. Работихме по много проекти през тази година. Купувахме компании от различни сектори, в които оперираме. Имаше моменти, когато сме били близо до завършване на дадена примамлива сделка, но в крайна сметка по някакви причини на финала нещата понякога не се случват. Ако критериите, които сме заложили за една сделка, не се изпълнят поне 95%, е по-добре да не я финализираме, защото след време може да се окаже, че тези 5% са много повече.

Промени ли се нещо, след като компанията влезе в Sofix?
- Не бих казал. Никога не сме се впечатлявали коя наша компания в кой индекс се намира. Това е въпрос, който повече засяга нашите акционери. Не мисля, че присъствието в даден индекс дава предимство. Има косвено влияние, но човек би се запитал това предимство ли е, или недостатък. Компаниите от Sofix по-често са в погледа на медиите, на инвеститорите, на анализаторите и в този смисъл може и да имат леко предимство. Но за други това може да е недостатък.

Върху кое бизнес направление ще се съсредоточите догодина?
- Целта ни е да продължим интеграцията на структурата. В автомобилния ни холдинг процесът на интеграция ще продължи, тъй като сделката по покупката на Авто Юнион приключи едва преди няколко месеца. В тази структура влизат над 15 компании и процесът на интегриране ще отнеме повече време. Има големи възможности за синергия от тази сделка и съм убеден че ще ги оползотворим още през следващата година.

Каква очаквате да бъде 2010 г.?
- Няма да бъде лесна. Въпреки сигналите, че развитите пазари започват да излизат от рецесията, аз споделям мнението, че в България и в региона ще има период на спад вероятно до средата на следващата година и след това ще започне възстановяване. Все още финансовата ситуация в страната е трудна, породена от ниското кредитиране, забавените плащания от бюджета към някои важни сектори и свитото вътрешно потребление. Всичко това нагнетява напрежение, поради което за голяма част от компаниите през първата половина на 2010 г. ще бъде трудно. А за листваните дружества - 2010 ще бъде година, в която набирането на капитал на БФБ ще бъде затруднено. И вероятно ще има доста отложени подобни проекти.

Мария Веромирова