Комуникация и медии

Кирил Бошов пред ДарикФинанс ( DarikFinance.bg, 4 октомври 2010)


Кирил Бошов, Еврохолд България АД
Еврохолд отдавна бе обявил, че търси купувач за производствените си предприятия. Какъв бе интересът към тях през последната година? Как избрахте с кого да си стиснете ръцете?
Продажбата на Формопласт и Етропал е част от процес, който Еврохолд следва през последните години. Още през март 2007 обявихме пред нашите акционери, че Еврохолд ще се развива в секторите „Застраховане – лизинг – продажба на автомобили” и нито за момент не сме се отклонили от тази цел, независимо от това в какъв момент се намира икономиката на България.
През последните 2 години и двете компании са били обект на активен маркетинг пред различни потенциални купувачи. За продажбата на Етропал дори бе подписан мандат с американска инвестиционна банка, която предложи компанията на над 150 стратегически и финансови инвеститори от САЩ, Европа, та чак до арабските страни. Единственият критерий, определящ избора на купувач бе постигнатите финансови параметри.
Все пак не сме Агенция за приватизация или Фондация, за да поставяме допълнителни условия на купувачите като например обем на инвестициите, запазване на работни места, социална ангажираност или опазване на околна среда. Цената, предложена от Синтетика АД за двете компании бе най–добрата,  постигната през последните 2 години.
 
Защо сделките се сключиха в този момент /края на трето тримесечие, когато в отчетите прозират ефектите на кризата/, а не по-рано през годината? Нямаше ли да вземете по-добра цена, ако бяхте избързали?  
Обикновено при подобни сделки от момента на първия разговор до финалното прехвърляне минават от 6 до 9 месеца и ние не можем да предвидим дали това ще се случи в края на трето тримесечие или по средата на четвърто.
Процесът на сделка минава през най–различни етапи като например: представяне на тийзър пред потенциални купувачи, мениджмънт презентация, бизнес план, първоначални преговори с short–list кандидати, подписване на term sheet, дю дилиджънс, обсъждане, сключване на окончателен договор, техническо изпълнение, общи събрания. Всеки един от тези етапи изисква своето технологично време и този процес трудно може да бъде забързан, независимо от мотивацията на страните.
 
Как ще отговорите на миноритарните акционери в Етропал АД и Формпласт АД, които намират цената на сделките за ниска и обричаща ги на по-неизгодно търгово предложение?
Само с числа. Етропал беше продаден при коефициент брутна цена/печалба преди лихви, данъци и амортизации EV/ EBITDA = 15 и същия коефициент за Формопласт =20.
Нека някой от миноритарните акционери посочи сделка за производствено предприятие в България, реализирана през последните 2 години, в която поне да са доближени тези параметри или най–малкото  да има двуцифрено число за този основен измерител на всяка сделка по покупко–продажба на компания.
 
Поеха ли новите собственици на дружествата някакви ангажименти за развиване на дейността им и към миноритарните акционери? Защитени ли са интересите на работещите в тези предприятия и на инвестиралите в тях?
Да. Но аз не мога да говоря от тяхно име.
 
Както става ясно, холдингът се е разделил и с други компании и недвижими имоти за 9.4 млн. лв. Може ли да кажете кое Ви беше по-лесно /и изгодно/ да продадете в този момент - бизнесите или недвижимите имоти?
Продажбата на недвижимите имоти беше част от сделката с производсвените компании. Например Евротест Контрол е разположен в единия корпус на  бул. "Г.М. Димитров"№ 16 и не беше възможно сделката да бъде реализирана без продажбата на сградата. Все пак става въпрос за лаборатория за геоложки изследвания, която не може да се премести в обикновена офис сграда.


Казвате, че след тези сделки ще предприемете действия, с които разходите за лихви ще намалеят с 3 млн. лв. годишно...
С 3 милиона лева намаляват разходите за лихви предвид намалението на задълженията с над 30 милиона лева. В тази сума са включени разходи за лихви по погасени дългове на Еврохолд България АД в размер на 2 милиона лева и дългове в размер на 1 млн. лв., които са трансформирани след продажбата на дружествата.
Когато през миналата година холдингът продаде Авто Юнион Център, се чуха критики, че "закърпвате" финансовото положение с еднократни сделки. Опасявате ли се от подобни коментари и след тези продажби на нестратегически активи?
Както казах и в началото, нашата цел винаги е била да сме напълно открити в стратегията, която изпълняваме. Ясно сме заявили как искаме да изглежда Еврохолд България АД. Миналата година завърши процесът по преструктурирането и обособяването на трите подхолдинга, а тази година приключихме с продажбата на неоперативните активи. Изключително съм доволен, че този дълъг и тежък процес приключи по най–добрия начин за акционерите на Еврохолд и сега мениджмънтът ще може изцяло да се насочи върху управлението на стратегическите компании.
Твърдо съм убеден, че в настоящата икономическа среда, както в България, така и в световен мащаб, шанс за успех имат единствено фокусираните компании, а не такива, които смятат, че разбират от всичко, независимо дали става въпрос за застраховане или лабораторни и геоложки изследвания.
Оттам нататък аз не се интересувам от коментари. И не разбирам нищо от лабораторни и геоложки изследвания. Между другото, миналата година имаше много коментари, че се бавим с продажбата на компании и аз непрекъснато отговарях на въпроси кога ще продадем Етропал.
 
Какви са перспективите пред стратегическите бизнеси на Еврохолд България АД след финализиране на раздялата с тези последни периферни активи?
Все по–добри. Авто Юнион Груп се утвърди като пазарен лидер в продажбата на автомобили в България с над 13% пазарен дял. Евролийз Ауто от началото на годината е втората лизингова компания в страната с пазарен дял 10% от новогенерирания бизнес.
Евроинс Румъния за втора поредна година е най-динамично развиващата се компания в Румъния с над 5 % пазарен дял и очакван премиен приход  от 90 милиона евро. Преди три години, когато придобихме Евроинс Румъния тя имаше едва  18 милиона евро премиен приход и  пазарен дял от 1.5%.
10% дял в трите бизнеса, в които оперираме - това обещахме преди 3 години, а не да развиваме производство на матрици за пластмасови изделия или да оперираме хотел на Боровец. И смятам, че не би било коректно от моя страна именно спрямо акционерите, ако пилея време и енергия в подобни проекти, рискувайки загуба на фокус.