Комуникация и медии

Кирил Бошов пред investor.bg : Планираме 7% пазарен дял в продажбите на нови автомобили за 2007

Публикация от: 03.07.2007
В края на миналия месец Еврохолд България обяви, че е подписан предварителен договор за придобиване на мажоритарен дял в румънската общозастрахователна компания Asitrans Asigurari. Също така Евроинс АД, което е част от структурата на холдинга, спечели наградата на Асоциацията на инвеститорите за дружество с най-добро корпоративно управление за 2006 г.
С Кирил Бошов, председател на Управителния съвет на Еврохолд България, разговаряхме за последните събития около компанията и прогнозите за нейното развитие в близко бъдеще.
Какви са тенденциите при продажбите на автомобили Дачия, Рено и другите марки, които продавате?
За първите 5 месеца от 2007 г. сме реализирали 1 200 нови автомобила, което е над 6% пазарен дял спрямо продадените 19 124 нови автомобила на българския пазар. За различните марки ръстовете, които реализираме за първите 5 месеца, са между 30 и 70%. Само за седмицата на Софийския автомобилен салон реализирахме над 50 автомобила от марката Нисан. В рамките на годината очакваме да постигнем 7% пазарен дял в продажбата на нови автомобили в страната.
Предвиждате ли да закупите нови дилъри на автомобили?
През 2007 г. предвиждаме развитието на автомобилните ни дилъри да става чрез строеж на нови шоуруми. В случай че намерим интересна компания, ще разгледаме варианта за придобиването й. Третият вариант за развиване на бизнеса в това направление е чрез създаване на партньорства с локални дилъри на автомобили, в които Еврохолд България АД притежава поне 51% от капитала.
Кога и къде ще изградите следващите си шоуруми?
До края на първото тримесечие на 2008 г. предстои да бъде изграден нов шоурум на Рено и Нисан в София. На проектна фаза са и два шоурума – един в Стара Загора и един във Велико Търново. До средата на 2008 г. автомобилните ни дилъри ще разполагат със седем шоурума, от които 3 в столицата.
Планирате ли да придобиете права за продажба и на други марки автомобили?
В момента сме много добре позиционирани в ниския и средния клас автомобили и бихме желали да развием високия клас. Разполагаме с марки във всеки от автомобилните сегменти – Дачия и Шевролет в ниския; Рено, Нисан и Опел – в средния и Сааб – във високия. Бихме желали в premium сегмента да имаме поне още една марка. Такива възможности съществуват и в продуктовата гама на General Motors и Renault Nissan Alliance, които са най-продаваните автомобили в страната с близо 40% пазарен дял.
Ще закупите ли дилър на автомобили в Румъния? И там ли стратегията включва придобиване на банков лиценз?
На първия етап от инвестициите ни в Румъния за нас е от особено значение да засилим взаимодействието между застрахователната и лизинговата ни компании с местните дилъри и да предложим конкурентен лизингово-застрахователен продукт.
Ако бъде придобит застраховател в чужбина или застрахователен брокер в чужбина, както сте заявили, дружество от структурата на холдинга или самият холдинг ще бъде купувачът?
Вече имаме сключен предварителен договор за покупка. Компанията е румънският застраховател Asitrans Asigurari. В случай че получим одобрение от румънския застрахователен надзор, купувач ще бъде Еврохолд България АД. И в бъдеще новите покупки на застрахователни и лизингови компании в региона ще се извършват от Еврохолд България. Основна причина за това е, че холдингът има много повече възможности да акумулира както собствен, така и привлечен капитал, от която и да е от дъщерните му компании.
Няма интерес към закупуване на брокери – а партньорство с тях.
Може ли да приемем, че не обявихте цената на покупката в Румъния, тъй като в момента текат и други преговори и не искате тази цифра да повлияе на новите придобивки?
Цената не е обявена все още, защото сделката ще бъде приключена едва след получаване на разрешение от Румънския застрахователен надзор.
Обявлението, че искате да придобиете 3-5% от застрахователния пазар на Балканите, означава ли, че ще купите застрахователи и в Македония и Гърция, където според проспекта също проучвате няколко компании, както в Румъния?
Хоризонтът на възможностите за придобиване на застрахователни компании на Балканите е широк. Проучваме вариантите за покупка на застрахователна компания в Македония, Сърбия и Турция. В Гърция плановете ни включват единствено продажба на застрахователни продукти.
Има ли сезонност на застрахователния пазар по застраховка Гражданска отговорност в Румъния, както в България (декември все още е близо 50% от премийния приход по тази застраховка).
Румънският застрахователен пазар има доста сходни черти с българския. Една от тях е сезонността на застраховка Гражданска отговорност. Според нашите наблюдения 50% от приходите по тази застраховка се генерират през първото тримесечие на годината, като по-голяма част от тях - през месец януари.
Как ще маркетирате услугата на Евроинс за продажба на застраховка Гражданска отговорност в осем страни от Европейския съюз?
Не смятаме да инвестираме значителни разходи за маркетинг и реклама за продажбата на застрахователни продукти в страните от ЕС. Маркетингът ще бъде поверен предимно на местните ни застрахователни брокери и партньори, които ще получават процент от привлечените застрахователни премии.
Кога очаквате да сключите първата застраховка в някоя от осемте страни, в които Евроинс ще предлага Гражданска отговорност?
До края на трето тримесечие на 2007 г. предлагането на застрахователни продукти очакваме да започне поне в една страна.
Какви премийни приходи очаквате от продажбата на Гражданска отговорност в тези страни?
В прогнозата ни за 2007 г. сме обявили премиен приход от 5 млн. лева от продажба на застрахователни продукти в страните от ЕС. Очакваме над 50% от тях да бъдат генерирани от застраховка Гражданска отговорност.
Предвиждате ли ново увеличение на капитала за финансиране на придобивките на Еврохолд България?
Съществуват различни начини за финансиране на придобиванията – увеличаването на капитала е едно от тях. Останалите са привличане на финансов партньор, емитиране на облигации или синдикиран банков заем, който по-късно да прерасне в облигационна емисия. Възможен е и микс от всички тези инструменти. В крайна сметка за нас е много по-важно да имаме добър проект, а финансирането винаги е било по-лесната част.
Планирате ли сплит при Еврохолд България АД?
Смятам, че е твърде рано за сплит. Компанията се търгува едва от четири месеца. След една година, когато имаме резултатите за 2007 г., бихме могли да разгледаме подобни възможности.
Предвижда ли се увеличение на капитала чрез издаване на права при Евроинс АД?
На този етап компанията разполага със собствен капитал, достатъчен да осигури развитието й.
Планира ли холдингът или негови дъщерни дружества издаването на облигационна емисия?
До месец септември тази година Етропал АД ще издаде нова облигационна емисия за финансиране на инвестиционната си програма. През настоящата седмица дружеството ще изплати първата си облигационна емисия, която емитира през 2004 г. ЕвроЛийз Ауто през юни приключи третата си облигационна емисия с мениджър ОББ в рамер на 5 млн. евро. В рамките на третото тримесечие на 2007 г. очакваме лизинговата ни компания да получи първото си сериозно финансиране от международните капиталови пазари, като вариантите включват и облигационна емисия.
Кога ще бъде подадено заявление за издаване на банков лиценз на Евро-Финанс АД и какъв е срокът за издаването на лиценза?
Евро-Финанс вече увеличи капитала си на 14,1 млн. лева, което бе необходимо условие, за да може да подаде заявление за издаване на разрешение за извършване на банкова дейност. Работим по документите и очакваме те да бъдат подадени до края на м. октомври. Вероятно процедурата по издаване на лиценз ще отнеме около година.
Планирате ли създаването на животозастрахователна компания?
На този етап смятаме да се съсредоточим в развитието на здравноосигурителната ни компания «Св. Николай Чудотворец», която за първите пет месеца на годината отбелязва трикратен ръст на приходите си. Животозастрахователният пазар в България продължава да се развива разочароващо с едва 18% дял. На този етап обмисляме възможността за създаване на животозастрахователна компания в Румъния, като това може да стане и чрез подходящ партньор.
Потвърждавате ли обявената по-рано тази година прогноза за 15,5 млн. лв. консолидирана печалба и 210 млн. лв. консолидирани приходи за 2007 г.?
Прогнозите са направени при сегашния състав на дъщерните компании в портфейла на Еврохолд България. В случай че бъдат закупени нови компании, какъвто е случаят с Asitrans Asigurari, прогнозите ще бъдат актуализирани. По отношение на приходите, след сделката с румънската застрахователна компания, консолидираните приходи на Еврохолд България АД за 2007 г. трябва да достигнат поне 270 млн. лева. По отношение на печалбата – на настоящия етап по-скоро я потвърждавам, тъй като застрахователната компания в Румъния ще направи значителни разходи във връзка с преструктурирането и експанзията си (разкриване на нови клонове – над 20 само до края на годината, софтуер, пребрандиране и др.) и е възможно да не реализира печалба за 2007 г.
Има ли все още негодувание у акционерите, след като на първия търг средната цена бе 3,50 лв., а следващите акции бяха продадени на 3 лв.?
Към днешна дата цената на акциите на Еврохолд България е 5,20 лв., или почти 50% нарастване спрямо нивата от 3,50 лв. Смятам, че всяка стъпка, която сме направили като мениджмънт от листването на компанията до днес, е в съответствие с инвестиционната програма, която представихме пред акционерите си през март. Мога да допълня, че 80% от това, което заявихме тогава, е изпълнено. Девизът на холдинга е “Everybody has a story, we have a vision”*. Нека нашите акционери гледат повече в бъдещето на холдинга – там, където гледаме и ние!

* Всички имат история, ние имаме бъдеще!