Комуникация и медии

KJK придобива 12% дял в Еврохолд

KJK Capital Oy и Еврохолд имат удоволствието да съобщят, че  инвестиционният фонд KJK Fund II Sicav-Sif Balkan Discovery с фокус върху Балканите, с консултант по сделката KJK Capital,  придоби 12% дял в Еврохолд България АД. Покупната цена е 1.025 лева за една акция като цялата инвестиция възлиза на 15.7 милиона лева (8.0 милиона евро).

Основната част от средствата ще бъдат насочени към Евроинс Иншурънс Груп, която да засили капиталовата си позиция и да подкрепи стратегията си за експанзия.

KJK ще назначи един представител в Надзорния съвет на Еврохолд. Старком Холдинг остава мажоритарен акционер и неговият дял остава непроменен.

BAC IP EAD (BAC Securities) е финансов консултант по сделката.

- - - - - - -
Еврохолд Груп е публична компания, чийто акции се търгуват на БФБ-София и Варшавската фондова борса. За 2013 година Еврохолд Груп генерира над 300 милиона евро приходи на базата на 120 милиона евро капитал.
Еврохолд Груп е основана през 1995 година. Компанията се разраства през годините, за да стане днес една от големите независими групи за финансови услуги в региона на Югоизточна Европа. Групата оперира в България, Румъния, Македония и Сърбия. Основната стратегическа цел на Еврохолд Груп е да стане водещ доставчик на финансови услуги в Югоизточна и Централноизточна Европа, предлагайки на своите клиенти услуги в областта на застраховането, лизинговите услуги и управлението на активи, както и продажба на автомобили.
KJK Capital e независимо дружество за управление на активи, собственост на служителите, основано през 2010 година. Екипът на KJK управлява активи за над 450 милиона евро. Екипът има 20-годишен опит в инвестирането, както в  частните, така и в публичните финансови пазари в Източна Европа със специален фокус върху Балтийския регион и Балканите. Инвеститорската база на KJK се състои от няколко добре известни институции – сини чипове и големи индивидуални инвеститори, основно от Финландия, Дания и Естония. KJK има офиси във Финландия, Естония, Литва, Люксембург, Хърватия, Босна и Херцеговина, и Румъния.
Наскоро създаденият KJK Fund II Sicav-Sif Balkan Discovery, с капитал от 75 милиона евро, е втория специализиран за инвестиции на Балканите фонд, с фокус върху Румъния, България и страните от бивша Югославия. Discovery Fund следва успеха на KJK Fund II Balkan с капитал 60 милиона евро, стартирал през 2012 година.

BAC IP EAD (BAC Securities) е пълноправен член на Румънската и Българската фондови борси, както и партньор на Варшавската фондова борса за първични публични предлагания от Румъния, България и Сърбия, и е цитиран многократно от Financial Times, IFR и Euroweek. Работил е по листването на Еврохолд на Варшавската фондова борса.