Асен Асенов
Член на Управителния съвет

Асен Асенов  има 12 годишен  опит в областта на финансите. Той е Главен счетоводител на „Еврохолд” АД (2002-2004); Изпълнителен директор на „Евролийз Ауто” АД от 2004 г.; Изпълнителен директор на „Авто Юнион Груп” АД от 2009 г.. Понастоящем г-н Асенов ръководи лизинговия и автомобилен бизнес на „Еврохолд България”. Асен Асенов е член на Управителния съвет на „Еврохолд  България”от 2009 г..

Асен Асенов притежава бакалавърска степен по „Международни икономически отношения” и магистърска степен по „Счетоводство и контрол” от УНСС, София. Г-н Асенов притежава и диплома MBA (Master of Business Administration) „Международни счетоводни стандарти и международен бизнес” от Университета по икономика – Виена.