Асен Христов
Председател на Надзорния съвет

Асен Христов  притежава 23-годишен опит на висши ръководни длъжности. Той е  Председател на Съвета на директорите на “Евробанк” АД (1997 – 2000); Председател на Съвета на директорите на “Старком Холдинг” АД (1996-2006); Председател на Надзорния съвет на “ЗД Евроинс” АД (2000 - 2007), Председател на Съвета на директорите на “Скандинавия моторс” ЕАД от 2005 г и на “Евро - финанс” АД от 2006 г. Асен Христов е Председател на Назорния съвет на „Еврохолд България” от 2006 г.

Асен Христов притежава магистърска степен по  “Физика” от СУ “Св. Климент Охридски” и специализира в Института за ядрени изследвания, гр. Дубно, Русия. Преминал е специализация по мениджмънт към Open University – London. Владее руски и английски език. Вицепрезидент на Българската Федерация по Лека Атлетика.