Асен Минчев
Член на УС и Изпълнителен директор

Асен Минчев  притежава 14 годишен опит на висши ръководни длъжности в областите финанси и застраховане. Той е член на Управителния съвет на “ЗД Евроинс” АД от 1996 г. ; Изпълнителен директор на „Еврохолд” АД (2000 – 2006); Заместник - председател на Съвета на Директорите на „Евроинс – Здравно Осигуряване” АД от 2004 г.; Изпълнителен директор на „Скандинавия Моторс” ЕАД от 2005 г. Асен Минчев е Изпълнителен директор на „Еврохолд България”от 2006 г.

Асен Минчев притежава магистърска степен по  “Счетоводство и контрол” от УНСС, София. Владее английски и руски език.