Димитър Димитров
Заместник-председател на Надзорния съвет

Димитър Димитров притежава 14 годишен опит на ръководни длъжности. Той е Изпълнителен директор на „Старком Холдинг” АД (1998-2006); Директор на отдел „Информационно обслужване, статистика и анализи” на “ЗД Евроинс”  АД (1998 - 2005) и Прокурист на Дружеството от 2005 г. Димитър Димитров е Заместник-председател на Надзорния съвет на „Еврохолд България” от 2006 г.

Димитър Димитров притежава магистърска по „Електроника и автоматика” от Технически Университет – София.