Димитър Кирилов Димитров

Член на Управителния съвет

Г-н Димитров има многогодишен опит в банковата индустрия в България като е заемал множество ръководни позиции във водещи банкови институции. Започва кариерата си в Националния статистически институт. В периода 1982 г. – 1987 г. е началник отдел и главен експерт в Българска народна банка, а от 1987 г. до 1993 г. работи в Строителна Банка АД като последователно заема длъжностите директор на отдел, вицепрезидент и президент. От 1993 г. до 1995 г. Димитър Димитров е изпълнителен директор на Обединена Българска Банка АД. През 1995 г. е Заместник–министър на икономическото развитие, а през 1996 г. е подуправител на Българска народна банка. От 1995 г. до 1996 г. е председател на Съвета на директорите на Банкова консолидационна компания и през 1997 г. е изпълнителен директор на Банкова консолидационна компания. Димитър Димитров е бил член на управителния съвет на холдинг Доверие АД и част от дъщерните му дружества. От ноември 2001 г. до май 2011 г. е изпълнителен директор и председател на Съвета на директорите на Насърчителна банка АД, понастоящем Българска банка за развитие АД.
 
Г-н Димитров притежава магистърска степен от Университета за национално и световно стопанство, гр. София.