Г-н Христо Стоев е завършил Минно – геоложки университет „Св. Иван Рилски”, гр. София през 1973 г. със специалност Разработка на руди и минерали. През 1973 г. започва работа в Мина „Горубсо Мадан”. От 1978 до 1983 г. г-н Стоев е научен сътрудник с Научния отдел на Минпроекъ. През 1985 г-н Стоев става главен асистент в Минно – геоложки университет „Св. Иван Рилски”. Понастоящем г-н Стоев е професор и член на Асоциацията на взривните инженери в България. Христо Стоев има редица публикации.