Кирил Бошов
Председател на Управителния съвет

Кирил Бошов притежава 23-годишен опит на висши ръководни длъжности в областите финанси и застраховане. Той е главен счетоводител на “Мобиком” – първият мобилен оператор в България, съвместно дружество между БТК и Cable and Wireless (1995-1997); Заместник – председател на Съвета на директорите и Прокурист на ТБ “Евробанк” АД (1997 - 2000); Председател на Управителния съвет на “ЗД Евроинс” АД (2000 – 2008) като през 2006 г. Асоциацията на инвеститорите в България присъжда на дружеството награда за “Дружество с най – добро корпоративно управление”; Председател на Съвета на директорите на ”Евроинс Иншурънс Груп” АД; Заместник – председател на Съвета на директорите на “Евро – финанс” АД от 2006 г. Кирил Бошов е Председател на Управителния Съвет на „Еврохолд  България”от 2006 г.  и член на борда на директорите на Endeavor Bulgaria.

Кирил Бошов притежава магистърска степен по “Счетоводство и контрол” от УНСС, София. Владее английски и руски език.