През 1997 г. г-н Айма завършва Университета в Хелзинки с магистърска степен по Икономика. Той започва кариерата си през 1997 г. като младши икономист в Банката на Финландия. От януари 1998 г. до май 1999 г. работи като корпоративен финансист в Бенкърс Уйлямс де Брое Хелзинки Ой; от май 1999 г. до август 2000 г. е бил фондов мениджър в Бенкърс ББЛ Финланд Ой и от август 2000 г. до февруари 2009 г. е заемал длъжността фонд мениджър, ръководител за Източна Европа на Данске Кепитъл. От април 2002 г. досега г-н Айма е член на управителния съвет на компанията Амбър Тръст Мениджмънт СА, дружество, опериращо в областта на портфолио мениджмънта, от декември 2004 г. досега е член на управителния съвет на Амбър Тръст II Мениджмънт СА, дружество, опериращо в областта на портфолио мениджмънта, от декември 2009 г. до днес е изпълнителен директор и собственик на Кайма Кепитал Еести Оу, компания, специализирана в инвестиционни консултантски услуги и частни инвестиции, от март 2009 г. досега е и главен изпълнителен директор и собственик на Кайма Кепитал Ой, която работи в областта на частните инвестиции и управленското консултиране. От 2010 г. досега г-н Айма е председател на съвета на директорите на Кей Джей Кей Мениджмънт СА и главен изпълнителен директор и член на управителния съвет на Кей Джей Кей Кепитъл Ой.