Г-н Стоев завършва Минно – геоложки университет „Св. Иван Рилски”, гр. София, специалност инженер. Същата година придобива магистърска степен по социология и икономика от Университета по икономика и бизнес администрация, гр. Виена. През октомври 2009 г. г-н Стоев придобива квалификация като застрахователен и инвестиционен консултант в Дойче Фермьогенсбератунгс Банк АГ в сътрудничество с Дженерали Груп и Икономическа Камара Виена. От февруари 2005 до демември 2007 г. г-н Стоев е изпълнителен директор на Витоша Унтернеменсбетайлигунг АГ (член на Уника Груп). От ноември 2010 г. до май 2012 г. е член на Съвета на директорите „Експат капитал” АД, отговарящ за изработването на бизнес стратегии и анализи, оценка на риск и инвестиционни възможности и пр. От декември 2006 и понастоящем Любомир Стоев е изпълнителен директор на „А Еф Ге Инвест” ГмбХ , чиято основна дейност касае инвестиции в търговски дружества и недвижими имоти.