Ради Георгиев притежава повече от 20 години професионален опит в областта на търговско право; застрахователно право; сливания и придобивания; авторско право и сродните му права; ценни книжа; трудово право; право на индустриална собственост; конкурентно и антимонополно право; административно право; съдебни и административни производства.

Завършил е Софийски Университет “Св. Климент Охридски”, Юридически факултет, магистър по право – 1995 г. Член е на Софийска адвокатска колегия от 1996 г.