Г-н Лефтер е завършил Академия за икономически науки, Букурещ, специализирал в банкиране и фондови борси (2003), Сертифициран финансов анализатор (2008), специализирал като анализатор в ИНГ Банк (септември 2004 – май 2005), мениджър отношения с международни клиенти в ИНГ Банк – Румъния (май 2005 – декември 2006), търговия с ценни книжа и анализи в И Еф Джи Секюритис – Румъния (януари 2007 – ноември 2011), търговия с ценни книжа в Суис кепитъл – Румъния (ноември 2011 – юни 2014), от юни 2014 до днес – управляващ съдружник в Ер Ес Ел Кепитъл Адвайзърс, Румъния.