Милена Генчева е част от екипа на Еврохолд вече 20 години като за това време е участвала и ръководила различни проекти и е натрупала значителни професионални знания и опит в застрахователната сфера.

В Евроинс Иншурънс Груп е от самото създаване на дружеството, като основните й отговорности и задължения са свързани с изграждане и развитие на дългосрочни взаимоотношения с корпоративни клиенти на групата, както и мониторинг и координиране на застрахователната дейност.
В последните 10 години е Изпълнителен Директор на Евроинс Румъния.

Преди да се присъедини към холдинга, г-жа Генчева е заемала различни административни и търговски позиции в неправителствени организации и частни търговски дружества.
Притежава Магистърска степен от МГПУ, Москва със специалност „Чужди езици” и специализиран курс по „Мениджмънт на финансите и организацията” в НБУ, София. Свободно владее английски, френски и руски език.