Комуникация и медии

Нисан София достави 10 високо проходими автомобила Nissan Pathfinder на ИАРА по програмата ФАР

Публикация от: 22.03.2007

На 22 март 2007 г Министерството на земеделието и горите и Нисан София, дилър на автомобилите Нисан, организираха съвместен коктейл в шоурума на Нисан на бул Вапцаров 47, на който зам-министърът на земеделието и горите Бюрхан Абазов връчи ключовете на 10 автомобила Nissan Pathfinder на Изпълнителната Агенция по Рибарство и Аквакултури.

Нисан София спечели търг за доставка на високо проходими автомобили, проведен през м. ноември 2006 г. От пресцентъра на Министерството на земеделието и горите заявиха, че доставката е финансирана от Европейската програма ФАР за укрепване на административния капацитет и хармонизиране на националнoто законодателство с европейското. Процедурата е проведена от Централното звено за финансиране и договаряне в Министерството на финансите, като търгът е бил обявен и в Европейски вестник – официозът на Европейската комисия.

На коктейла присъстваха още г-н Фернандо Понс Канто, началник на Политическата секция на Делегацията на Eвропейската комисия в България, както и г-н Владимир Филипов, и.д. изпълнителен директор на ИАРА.

Нисан е доставчик на високо проходими автомобили също така на омиротворителните сили КФОР и на Корпуса на мира.

Нисан София, част от групата на Еврохолд България АД, е най-големият представител на автомобилите Нисан за България. Компанията е реализирала над 500 продажби за 2006 г, от общо 790 за страната, от които 262 са Nissan Pathfinder. В резултат Нисан София е с 11,4 % пазарен дял в сегмента SUV2 (4x4).