Комуникация и медии

Нисан София откри продажбено-сервизен комплекс в гр. Велико Търново. Инвеститор в обекта е Булленд Инвестмънтс АДСИЦ

Вчера Нисан София откри нов продажбено–сервизен център в град Велико Търново. Комплексът е изграден по всички критерии на официалния вносител Рено Нисан България и е разположен на повече от 1700 кв. м. застроена площ. Трите автомобилни бранда Рено, Нисан и Дачия се предлагат на 560 кв. м. изложбена площ с прилежащ обслужващ автосервиз от 600 кв.м., склад от 450 м3, офиси и обслужващи помещения. Продажбено-сервизният комплекс разполага със собствен комплекс за хранене, служебен паркинг, паркинг за  гости и паркинг за нови автомобили. Това е най–големият продажбено–сервизен център в Северна България и първият извънстоличен комплекс  за Нисан София. В момента се изгражда автотенекиджийно и бояджийно хале с обща площ от 560 кв.м., което след завършването му през Март – Април 2010 г. ще има капацитет от над 70 автомобила месечно, задоволявайки напълно нуждите на трите марки за района.  Велико Търново е един от най-активните райони за продажба на автомобили в страната, като въпреки кризата от началото на годината, на територията на общината са продадени над 500 нови автомобили.

Инвеститор на обекта е Булленд Инвестмънт АДСИЦ, който е вложил в закупуването и изграждането на комплекса 4.5 милиона лева. Нисан София ще бъде наемател на обекта при условията на 10-годишен договор за наем. Това е втората съвместна инвестиция на двете компании. През лятото на настоящата година в  София на бул. Европа бе открит първия етап на един от  най-големите сервизни комплекси на Рено и Нисан с инвеститор Булленд и наемател Нисан София. В момента продължава изграждането на втория  етап.

Сделката е част от инвестиционната стратегия на Еврохолд България (собственик на Нисан София), която предвижда автомобилните дилъри на групата да бъдат предимно оператори на бизнеса, като инвеститори в обектите да са професионални real estate компании.

Нисан София е най–големият дилър на Рено Нисан България. За 2008 г. компанията е реализирала продажби на  1837 броя автомобила от трите марки.

Булленд Инвестмънт АДСИЦ е инвестиционно дружеството със специална инвестиционна цел за инвестиции в недвижими имоти. Дружеството притежава 21 563,72 дка земеделски земи, офис сграда на 4 етажа, както и земята, върху която са построени продажбено–сервизните центрове на Рено Нисан във Велико Търново и сервизният комплекс в гр. София.