Комуникация и медии

Уведомление относно лихвено и главнично плащане

На 21 септември 2011 г. Евролийз Ауто, част от икономическата група Еврохолд България, извърши плащане на главница и лихва по облигационна емисия с ISIN: BG2100026074 в размер на 1,362,500.00 евро.

На 27 септември 2011 г. компанията извърши лихвено и  главнично плащане по облигационна емисия с ISIN: BG2100027072 в размер на 1,327,343.75 евро.
 
Дружеството е емитент на пет облигационни емисии с цел финансиране на основната си дейност - лизинг на леки и лекотоварни автомобили. През месец юли 2011 г. беше извършено последно лихвено и главнично плащане по облигационна емисия с ISIN: BG2100025068, с което компанията изплати изцяло своите задължения по посочената емисия.