Комуникация и медии

Над 2 000 поръчки за акции на Еврохолд България на стойност 45,4 млн лв.

Публикация от: 21.02.2007

На проведения днес смесен закрит аукцион в търговската система на БФБ-София бяха въведени 2 329 оферти за акции на Еврохолд България АД на стойност 45,4 млн. лв., което е 5 пъти повече от реализираните сделки за 8,67 млн. лв.

Въведените лимитирани поръчки са 1 988 на стойност 38,9 млн. лв., като основната част от тях са на по-ниски цени от средната цена на изпълнение на поръчките от днешния аукцион – 3,5 лв. за акция. Минималната цена на аукциона бе 2,65 лв. за акция.

Днес бяха класирани 442 поръчки на обща стойност 8,67 млн. лв., като от тях 74.8% дял, или 6,5 млн. лв., имат пазарните поръчки. Само 25.2% от класираните поръчки бяха лимитирани.