Комуникация и медии

Корпоративно съобщение

Автомобилният холдинг АВТО ЮНИОН АД, част от икономическата група на Еврохолд България АД, е подал заявление до Комисията за защита на конкуренцията за одобрение на сделка по придобиване на дружеството Дару Кар АД.

Дару Кар АД е дилър на автомобилната марка БМВ в България. Компанията има оторизиран сервиз за ремонт на автомобили БМВ, Мини, Роувър, Ленд Роувър и Махиндра. Същото така, предлага и оригинални резервни части за марките автомобили, които предлага. Дару Кар разполага с търговски и сервизен комплекс в гр. София -ЖК Дружба.

Сделката е част от стратегията на автомобилния холдинг  за разширяване пазарния му дял в сегмента обслужване на автомобили от висок клас. Окончателното придобиване на компанията ще приключи след одобрението на сделката от КЗК.