Комуникация и медии

Позиция на „Еврохолд“ по темата с включването на акциите на компанията в индекса SOFIX от 20 март 2017 г.

Във връзка с решението на БФБ-София АД от 10.03.2017 г. да ребалансира борсовия индекс SOFIX и от 20.03.2017 г. да включи в показателя акциите на „Еврохолд България“ АД, ръководството на холдинга заявява следното:

„Решението е изцяло в прерогативите на БФБ-София АД и „Еврохолд България“ АД по никакъв начин не би могла да бъде страна по този въпрос. Нито мажоритарният собственик на „Еврохолд България“ АД, нито юридически или физически лица, свързани с него, са купували или продавали акции на холдинга в периода непосредствено преди или след решението на БФБ-София АД за ребалансиране на SOFIX.“